Aktuality

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince
30.9.2010

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince

Obec Žbince získala nenávratný finančný príspevok na projekt : „ Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince z Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ktorý je spolufinancovaný z ERDF a ŠR
Časový rámec realizácie projektu : september 2010 – júl 2011
Celkové výdavky na realizáciu projektu 77 656,56 EUR
Oprávnené výdavky na realizáciu projektu 77 468 EUR


Zasadnutie RZ Zemplín - Michalovský región
30.9.2010

Zasadnutie RZ Zemplín - Michalovský región

30. septembra 2010 sa uskutočnilo záverečné zasadnutie Regionálneho združenia miest a obcí - Michalovský región. Na zasadnutí boli podané informácie z posledného rokovania Rady ZMOS-u. Nasledovala rozprava s diskusiou. Záverom predseda RZ Zemplín primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák poďakoval za prácu v regionálnom združení a zaželal úspech kandidujúcim v komunálnych voľbách.


Pohárová súťaž DHZ Veľké Revištia 2010
19.9.2010

Pohárová súťaž DHZ Veľké Revištia 2010

V nedeľu 19. septembra 2010 sa náši požiarnici zúčastnili pohárovej súťaže DHZ Veľké Revištia v požiarnom útoku mužov a žien. Našim sa tentokrát nedarilo a skončili na 6. mieste. Víťazom súťaže bolo DHZ Ploské s dosiahnutým časom 19,88 s.


Referendum 2010
18.9.2010

Referendum 2010

Hlasovanie v referende v okrsku Žbince prebehlo 18.9.2010 v čase od 7:00 hod do 22:00 hod. Účasť voličov v našom okrsku bola len 9,23 %.


Výstavba kanalizácie
3.9.2010

Výstavba kanalizácie

Posledný augustový týždeň 2010 sa začalo z realizáciou výstavby kanalizačnej siete v našej obci. Práce realizuje subdodávateľsky firma VODIP Michalovce.
V súčasnosti sa pracuje na troch úsekoch v obci, a to na ulici pri základnej škole, smerom k cintorínu a za Žbinským potokom.V súvislosti s realizáciou stavby dôjde
k obmedzeniu premávky na niektorých úsekoch miestnych komunikácií v obci.
V dostatočnom časovom predstihu budú tieto informácie zverejnené miestnym rozhlasom a na web stránke našej obce.


Pohárová súťaž DHZ Žbince 2010
30.8.2010

Pohárová súťaž DHZ Žbince 2010

V nedeľu 29. augusta 2010 sa uskutočnila pohárová súťaž DHZ Žbince v požiarnom útoku mužov. Za účasti štyroch kolektívov hasičov z okresu Michalovce a Sobrance a dvoch domácich družstiev sa naše A mužstvo umiestnilo na prvom mieste, druhé miesto obsadilo družstvo z obce Staré a na treťom mieste domáce B mužstvo spolu s družstvom z Veľkých Revíšť.


Návšteva starostov z Moravy
29.8.2010

Návšteva starostov z Moravy

V dňoch 26. 8. 2010 až 28.8.2010 mikroregión obcí Laborecká Niva a Duša bol
hostiteľom družobnej návštevy starostov a poslancov regiónu Drahanská vrchovina
z Českej republiky. Pre kolegov z Moravy bol pripravený bohatý program. Postupne
navštívili obce Budkovce, Dúbravka, Slavkovce, Žbince, Michalovce, Nacinu Ves a Strážske.


Oprava miestnych komunikácií 2010
17.8.2010

Oprava miestnych komunikácií 2010

V mesiaci august 2010 prebehla oprava miestnych komunikácii v našej obci. Boli opravené výtlky na miestnej komunikácii k rómskej časti obce a úsek cesty od predajne COOP Jednoty smerom k obci Vŕbnica. Nebol opravovaný stred obce, pretože začiatkom roka 2011 bude vykonaná jeho celková oprava v rámci projektu : " Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince" v rámci ktorej bude položený nový asfaltový kryt, chodníky zo zámkovej dlažby, výsadba zelene a nová autobusová zastávka.


Majstrovský futbalový zápas Žbince- Krásnovce
10.8.2010

Majstrovský futbalový zápas Žbince- Krásnovce

V nedeľu 9.8.2010 naše A mužstvo odohralo prvý majstrovský futbalový zápas jesennej časti II.B triedy ObFZ Michalovce.
Výsledok zápasu 2:2


Požiarna súťaž o pohár starostu Trhovište 2010
17.7.2010

Požiarna súťaž o pohár starostu Trhovište 2010

V sobotu 17. júla 2010 sa uskutočnila požiarna súťaž o pohár starostu obce Trhovište.
V druhom ročníku za účasti štyroch mužstiev zvíťazili naši požiarnici s časom na útoku 20,81 s. Ďakujeme chlapcom za vzornú reprezentáciu našej obce.


2.7.2010

Výzva na predloženie ponuky

Obec Žbince v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov predkladá výzvu na predloženie ponuky.


Voľby do NR SR 2010
12.6.2010

Voľby do NR SR 2010

Voľby do NR SR sa v našom okrsku uskutočnili v sobotu 12.júna 2010 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.


Odvolanie povodňovej aktivity
25.5.2010

Odvolanie povodňovej aktivity

Obec Žbince 24.05.2010 o 9:00 hod. po ustálení hladín Duše a Žbinského potoka odvolala III. stupeň povodňovej aktivity v našej obci. Po obhliadke zaplavených plôch odhadujeme, že v našom katastri bolo zaplavených cca 54 ha ornej pôdy a trvale trávnatých porastov.


Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity
17.5.2010

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

Obec Žbince vyhlásila 17.5.2010 o 9:00 hod. III.stupeň povodňovej aktivity
na toku potoka Duša a Žbinskom potoku. V súčasnosti sú ohrozené, prípadne zatopené pivnice rodinných domov situovaných pri ramene Žbinského potoka


Deň učiteľov 2010
8.4.2010

Deň učiteľov 2010

Deň učiteľov Spoločného školského úradu Vinné sa uskutočnil 7. apríla 2010
v kultúrnom dome v Žbinciach. V programe vystúpili žiaci ZŠ s MŠ Žbince a mužská spevácka skupina Hnojňaňe z Michaloviec.
Nasledovalo ocenenie pedagógov z jednotlivých obcí za účasti zriaďovateľov škôl.
V neoficiálnej časti bolo podané občerstvenie a nechýbala ani dobrá zábava.
Autorom fotografií z podujatia je Peter Polák, videozáznamu Ivan Drobňák.


20.2.2010

Záznam z IX. ročníka hasičského plesu 2010

Po spracovaní záznamu z 9. ročníka hasičského plesu v Žbinciach ponúkame na zhliadnutie neskrátený záznam z celého plesu. Z technických dôvodov je záznam rozdelený na štyri časti.


Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Žbince
15.2.2010

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Žbince

Cez jarné prázdniny prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení v našej Základnej škole.
Opravujú sa sociálne zariadenia pre žiakov 5-9. ročníka, ktoré boli v nevyhovujúcom hygienickom stave. Práce budú dokončené do konca prázdnin. Súčasne prebieha montáž kamerového systému v uvedenej budove.


Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2010
14.2.2010

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2010

V sobotu 13.2.2010 sa uskutočnila v sále kultúrneho domu v Žbinciach výročná členská schôdza DHZ Žbince. Na schôdzi naši hasiči zhodnotili svoju prácu za rok 2009 a schválili plán úloh na rok 2010. Delegátom OV DPO Michalovce bol Drahuš Hreňo.


Snehová nádielka
1.2.2010

Snehová nádielka

Na prelome januára a februára nás prekvapila výdatná snehová nadielka. Miestne komunikácie sme udržali zjazdné za pomoci našej techniky. Na traktori s pluhom sa postupne v troch smenách striedali traja vodiči. V súčasnosti sú všetky kľúčové miestne komunikácie v našej obci zjazdné.


IX. ročník hasičského plesu
31.1.2010

IX. ročník hasičského plesu

V sobotu 30. januára 2010 sa v našej obci uskutočnil 9. ročník tradičného hasičského plesu. Nálada a zábava bola výborná..., posúďte na nasledujúcich fotografiách...

Nastavenia cookies