Aktuality

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
17.2.2013

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila v sobotu 16. februára 2013
v sále kultúrneho domu. Na schôdzi bola zhodnotená činnosť DHZ za rok 2012, predložená správa o hospodárení a plán činnosti na rok 2013.


Hasičský ples 2013
3.2.2013

Hasičský ples 2013

V sobotu 2. februára 2013 sa uskutočnil v našej obci tradičný hasičský ples. Do tanca hrala hudobná skupina Pyramída. Hostia sa zabávali do skorých ranných hodín


Výmena okien v KD Žbince
7.1.2013

Výmena okien v KD Žbince

Počas prvého týždňa v tomto roku realizujeme výmenu okien v kultúrnom dome v Žbinciach. Po ukončení prác predpokladáme úsporu energií na vykurovanie celého objektu.


Mariášový turnaj 2013
5.1.2013

Mariášový turnaj 2013

Mariášový turnaj v našej obci sa uskutočnil 5.1.2013 v sále kultúrneho domu v Žbinciach za účasti hráčov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. V tomto roku sa uskutočnil 9. ročník. Nechýba ani fotogaléria s podujatia a výsledková listina.


Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013
24.12.2012

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013 praje starosta obce
a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach


Výročná schôdza FK Žbince 2012
18.11.2012

Výročná schôdza FK Žbince 2012

Výročná členská schôdza FK Žbince sa uskutočnila v sobotu17. novembra 2012.
Na schôdzi bola zhodnotená činnosť FK za uplynulé obdobie, predložená správa o hospodárení a rozpočet na rok 2013.


Deň úcty k starším 2012
11.11.2012

Deň úcty k starším 2012

Deň úcty k starším sa v našej obci uskutočnil 11. novembra 2012. Podujatie otvoril starosta obce s príhovorom a v kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor z Hatalova. V neoficiálnej časti bolo podané občerstvenie.


Oprava prekopávok miestnych komunikácií
28.9.2012

Oprava prekopávok miestnych komunikácií

Posledný septembrový týždeň začal dodávateľ kanalizácie opätovne opravovať
miestne komunikácie v našej obci po vykonaných prekopávkach počas výstavby.
Obec viackrát upozorňovala na skutočnosť, že predchádzajúce opravy neboli vykonané kvalitne.


Osadzovanie obrubníkov
9.8.2012

Osadzovanie obrubníkov

V súčasnosti osadzujeme obrubníky pri starom cintoríne v našej obci. Po odstránení starého oplotenia cintorína je potrebné osadiť obrubníky kvôli uzavretiu zámkovej dlažby, ktorá je súčasťou stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince.


Napojenie OcÚ Žbince na kanalizáciu
8.8.2012

Napojenie OcÚ Žbince na kanalizáciu

Napojenie OcÚ Žbince a Materskej školy Žbince sme zrealizovali 7. augusta 2012.
Zemné práce vykonal Matej Paľo. Napojením OcÚ sú pripojené na verejnú kanalizáciu všetky budovy v správe obce.


Majstrovský futbalový zápas Žbince- Dúbravka
5.8.2012

Majstrovský futbalový zápas Žbince- Dúbravka

V majstrovskom futbalovom zápase I. kola I.triedy ObFZ Michalovce zvíťazilo naše mužstvo nad Dúbravkou 8:3 ( 4:1). Autorom priložených fotografií je Štefan Madaras.


Napojenie základnej školy na verejnú kanalizáciu
25.7.2012

Napojenie základnej školy na verejnú kanalizáciu

V stredu 25. júla 2012 boli napojené na verejnú kanalizáciu objekty základnej školy v našej obci. Stavebné práce vykonala firma Bonam, s r.o. Novosad.


Derby Cup Hatalov 2012
16.7.2012

Derby Cup Hatalov 2012

Derby Cup sa uskutočnil v obci Hatalov v nedeľu 15.júla 2012 za účasti klubov z obcí Hatalov, Žbince, Dúbravka a Budkovce. Počasie hráčom prialo okrem vyhodnotenia, keď sa spustil letný dážď. Prvé miesto v turnaji obsadila obec Hatalov, na druhom mieste Budkovce, na treťom mieste skončili Žbince, pred Dúbravkou.


Veterná smršť
16.7.2012

Veterná smršť

V sobotu 14. júla 2012 vo večerných hodinách sa cez našu obec prehnala veterná smršť sprevádzaná výdatným dažďom. Smršť poškodila niekoľko striech v obci
a povyvracala aj statné stromy pri kostole, na miestnom cintoríne a v domácnostiach občanov. V pondelok pracovníci obecných služieb odstraňovali vyvrátené stromy na miestnom cintoríne


Pohárová súťaž DHZ Žbince 2012
8.7.2012

Pohárová súťaž DHZ Žbince 2012

Pohárová súťaž DHZ Žbince v požiarnom útoku sa uskutočnila v nedeľu 8.7.2012 na miestnom futbalovom ihrisku. Prvé miesto obsadilo DHZ Staré na druhom mieste domáce družstvo a na treťom mieste DHZ Zemplínska Teplica.


Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince
18.5.2012

Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince

Obec Žbince v súčasnosti realizuje projekt : Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince. Viac informácií v priloženom dokumente.


Majáles 2012
13.5.2012

Majáles 2012

V sobotu 12. mája 2012 sa v našej obci uskutočnil majáles, ktorý zorganizovali členovia TJ Družstevník Žbince a DHZ Žbince. Akcia sa vydarila a hostia sa zabávali do skorých ranných hodín.


Finálový pohárový zápas ObFZ Michalovce 2012
8.5.2012

Finálový pohárový zápas ObFZ Michalovce 2012

V utorok 8. mája 2012 na ihrisku v našej obci sa uskutočnil finálový zápas
pohára ObFZ Michalovce medzi TJ Družstevník Žbince a OFK Hatalov.
Naše mužstvo po dobrom výkone zvíťazilo 2:1 a obhájilo prvenstvo z minulého ročníka.


Zemplínsky pohár 2012
6.5.2012

Zemplínsky pohár 2012

Zemplínsky pohár v požiarnom útoku sa uskutočnil 5. mája 2012 v obci Veľké Revištia. Naši muži obsadili za dobrej konkurencie pekné tretie miesto.
Ďakujeme našim chlapcom za dobrú reprezentáciuj obce.


Štiepkovanie drevín
16.3.2012

Štiepkovanie drevín

Obec Žbince v rámci menších obecných služieb vykonáva výrub nežiadúcich krovín
v intraviláne obce. V rámci projektu MIKADO máme k dispozícii štiepkovač, ktorý využívame na štiepkovanie krovín a následné kompostovanie.