Aktuality

Vianočná akadémia 2008
19.12.2008

Vianočná akadémia 2008

Vianočná akadémia v našej obci sa uskutočnila 19. decembra 2008 v sále kultúrneho domu v Žbinciach.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej školy v Žbinciach
I napriek nepriaznivému počasu sa akadémie zúčastnili rodičia detí navštevujúcich tunajšiu základnú školu


Výročná schôdza TJ Žbince
7.12.2008

Výročná schôdza TJ Žbince

Výročná členská schôdza TJ Družstevník Žbince sa uskutočnila v nedeľu 7. decembra 2008 v sále kultúrneho domu.


Deň úcty k starším
24.11.2008

Deň úcty k starším

Deň úcty k starším sa v našej obci uskutočnil v nedeľu 9. novembra 2008 v sále kultúrneho domu. V programe vystúpila ženská spevácka skupina Pacerki z Budkoviec v doprovode ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar a ľudový rozprávač Jožko Jožka. Pre dôchodcov bolo podané občerstvenie a každý účastník obdržal upomienkový predmet.


Polročné stretnutie starostov východného Slovenska
31.10.2008

Polročné stretnutie starostov východného Slovenska

V dňoch 29.10.2008 - 31.10.2008 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo polročné stretnutie
starostov východného Slovenska. Podujatie pripravili spoločne RVC pôsobiace na východe Slovenska.


Realizácia oplotenia futbalového ihriska
9.10.2008

Realizácia oplotenia futbalového ihriska

V mesiaci októbri sme začali s realizáciou nového oplotenia futbalového ihriska v našej obci. Práce vykonávame cez aktivačné práce a za pomoci členov výboru TJ Družstevník Žbince


Výstavba záhradného altánku v záhrade MŠ Žbince
12.9.2008

Výstavba záhradného altánku v záhrade MŠ Žbince

V utorok 9. septembra 2008 sme začali s výstavbou záhradného altánku v areáli záhrady Materskej školy v Žbinciach. Práce sa realizujú dodávateľským spôsobom.
Po výstavbe altánku bude slúžiť pre materskú školu a mimo prevádzky aj pre neoficiálne posedenia.


Demontáž linky miestneho rozhlasu
21.8.2008

Demontáž linky miestneho rozhlasu

Vo štvrtok 21.augusta 2008 sme začali s demontážou starej linky miestneho rozhlasu.
Z verejného priestranstva odstránime kovové stĺpy starej linky MR. Práce vykonávame za pomoci aktivačných pracovníkov a zamestnancov obce.


Oprava fasády OcÚ
9.8.2008

Oprava fasády OcÚ

V týchto dňoch prebieha oprava fasády na OcÚ v Žbinciach. V rámci aktivačných prác realizovaných v obci bude opravená a natretá fasáda na budovách OcÚ. Na pripojených fotografiách prinášame zábery z uvedených prác.


Výstavba vysielačov Minet - Žbince 1,2,3 a 4
8.8.2008

Výstavba vysielačov Minet - Žbince 1,2,3 a 4

Oznamujeme našim občanom využívajúcim bezdrôtovú sieť MINET, že dňa 6. augusta 2008 boli v našej obci inštalované 4 nové vysielače (SSID: Minet-Zbince 1,2,3,4), ktoré zlepšujú pokrytie, odozvu na servery a v neposlednom rade aj samotnú rýchlosť internetu na cca 2 Mbit/s.


Oprava miestnych komunikácií
2.8.2008

Oprava miestnych komunikácií

Na prelome mesiacov júla a augusta obec začala s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách. Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na výstavbu miestnych komunikácií prostredníctvom eurofondov. Veríme, že tieto vysprávky budú posledné a na budúci rok budeme jazdiť po novej komunikácii v prieťahu obcou.


IV. stretnutie futbalových generácií
24.7.2008

IV. stretnutie futbalových generácií

Druhú júlovú nedeľu sa uskutočnilo v našej obci IV. stretnutie futbalových generácií pôsobiacich v našej obci. kultúrnom programe tradične vystúpila mužská spevácka skupina Hnojňaňe a ľudová rozprávačka p. Ďurčáková. Podujatie organizuje obec v spolupráci so sponzorom podujatia p. Ladislavom Vajdom


Realizácia novej linky miestneho rozhlasu
24.7.2008

Realizácia novej linky miestneho rozhlasu

V týchto dňoch bola dokončená linka miestneho rozhlasu v našej obci.
Stavba bola realizovaná dodávateľských spôsobom. Realizáciou linky
dôjde k estetizácii obce, pretože staré stĺpy miestneho rozhlasu, vrátane
linky budú odstránené.


9.7.2008

Karneval 2008

Aj v tomto roku sa uskutočnil karneval v našej materskej škole. Detičky v maskách sa vyšantili a potom sa s chuťou pustili do dobrôt, ktoré pre nich pripravila materská škola


IX. ročník Memoriálu Michala Gaffa
4.7.2008

IX. ročník Memoriálu Michala Gaffa

Prvú júlovú nedeľu tohto roku sa uskutočnil IX. ročník Memoriálu Michala Gaffa v požiarnom útoku mužov na miestnom futbalovom ihrisku.Za účasti osem požiarnych družstiev naši hasiči obsadili prvé miesto.Celkové poradie a dosiahnuté časy


9.6.2008

Deň detí

Deň detí v našej materskej škole začal v doobednajších hodinách.Detičky šantili pri modernej i ľudovej hudbe. Za tanečné výkonyboli odmenené sladkosťami , chlebíčkami a chutným obedom.


15.5.2008

Krajská sútaž Plameň

Krajské kolo súťaže Plameň sa uskutočnilo 14. mája 2008 v Slavošovciach. Žiaci našej základnej školy saako víťazi okresného kola zúčastnili tiež tohto kola. Za veľmi dobrej konkurencie obsadili celkove 3. miesto. Našim žiakom blahoželáme k peknému športovému úspechu pod vedením svojich učiteľov p Kriščáka a p. Popíka.


10.5.2008

Deň v materskej škole

V piatok 23. mája sa v zasadačke Obecného úradu v Žbinciachuskutočnili oslavy dňa matiek v MŠ ŽbinceDeti sa pod vedením učiteliek MŠ predstavili v peknomkultúrnom programe. Na záver sa rozbehli s kvetinkouodmeniť svoje mamičky.


2.5.2008

Obvodová súťaž DHZ 2008

V nedeľu 18. mája 2008 sa v našej obci uskutočnila Obvodová súťaž DHZ.Za účasti 6 družstiev s prehľadom zvíťazili naši dorastenci aj muži vo svojich kategóriách.


9.3.2008

Karneval MŠ

Materská škola v Žbinciach pripravila v spolupráci s rodičmi vo štvrtok 15.februára 2007 karneval. Deti sa na chvílu premenili na pekné masky a všetkým sa veľmi páčili. Po karnevale nasledovalochutné občerstvenie.


9.2.2008

Projekt Základnej školy Žbince : " Kde a ako budeme bývať "

Základná škola Žbince bola úspešná v žiadosti o grant U.S. Steel Košice, s.r.o., ktorý má názovKde a ako budeme bývať. Kompletné znenie schváleného grantu nájdete v sekcii dokumenty.Počas realizácie projektu bude fotodokumentácia zverejnená na našej webovej stránke.

Nastavenia cookies