Aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2009
21.3.2009

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2009

Voľby prezidenta SR v okrsku Žbince sa uskutočnili 21.3.2009 od 7:00 hod. do 22:00 hod. Po ukončení hlasovania komisia prikročila k spracovaniu výsledkov. Okolo 23:00 hod. komisia doručila zápisnicu na Obvodnú volebnú komisiu v Michalovciach.


Deň učitelov  2009
20.3.2009

Deň učitelov 2009

Deň učiteľov sa uskutočnil 20. marca 2009 na Obecnom úrade v obci Vinné. Na slávnostnom akte vystúpil spevácky zbor slovenských učiteliek a žiaci materských a základných škôl v pôsobnosti spoločného školského úradu Vinné. Zriaďovatelia škôl ocenili statočnú a obetavú prácu svojich pedagogických zamestancov kytičkou kvetov a ďakovnými listami.


Karneval v materskej škole v Žbinciach
19.2.2009

Karneval v materskej škole v Žbinciach

Každoročný karneval v materskej škole v Žbinciach sa uskutočnil vo štvrtok 19. februára 2009. Deti sa na jedno dopoludnie premenili na rôzne masky a vyšantili pri reprodukovanej hudbe. Masky boli pekné, o čom sa môžete presvedčiť na nasledujúcich fotografiách.


17.2.2009

Karaoke show - spievame s Viktorom

Spoločný školský úrad vo Vinnom v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom zorganizoval karaoke show - "Spievame s Viktorom ", pre žiakov základných škôl.


Výročná členská schôdza DHZ Žbince
15.2.2009

Výročná členská schôdza DHZ Žbince

Výročná členská schôdza sa uskutočnila 14.2.2009 v sále kultúrneho domu v Žbinciach.
Na členskej schôdzi požiarnici hodnotili činnosť za uplynulý rok a pripravili plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie. Za OV DPO v Michalovciach sa ako delegát zúčastnil podpredseda OV DPO Michalovce p. Zoltán Matina5. ročník Mariášového turnaja Žbince 2009
7.2.2009

5. ročník Mariášového turnaja Žbince 2009

V sobotu 7. februára 2009 sa v našej obci uskutočnil V. ročník Mariášového turnaja za peknej účasti hráčov z obce, ale aj blízkeho či vzdialenejšieho okolia.


VIII. ročník hasičského plesu
31.1.2009

VIII. ročník hasičského plesu

VIII. ročník hasičského plesu sa uskutočnil v sobotu 31. januára 2009. Atmosféru z podujatia prinášame vo fotogalérii a nechýba krátke video. Nálada bola tradične dobrá...
Kto prišiel určite neľutoval svoje rozhodnutie :-)


Výrub topoľov
16.1.2009

Výrub topoľov

Telovýchovná jednota Žbince na základe povolenia obce Žbince začala 16. januára 2009 s výrubom topoľov na miestnom futbalovom ihrisku. Výrub topoľov bol nutný z dôvodu bezpečnosti občanov a ochrany majetku VSE Michalovce, pretože v blízkosti prestarlých stromov sa nachádza elektrické vedenie.


Zlúčenie materskej a základnej školy v Žbinciach
6.1.2009

Zlúčenie materskej a základnej školy v Žbinciach

Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 1.januára 2009 došlo na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach k zlúčeniu materskej a základnej školy v Žbinciach do jedného subjektu.


Hokej na rybníku
3.1.2009

Hokej na rybníku

Začala nám zima ako v ruskom filme, tak prečo by sme si nezahrali hokej na zamrznutom rybníku ? Boli sme pri tom....


2.1.2009

Stolnotenisový turnaj 2009

V sobotu 3.januára 2009 o 13:00 hod. v kultúrnom dome sa uskutočnil jubilejný X. ročník stolnotenisového turnaja.


1.1.2009

Novoročné stretnutie občanov

Novoročné stretnutie občanov sa v našej obci uskutočnilo tradične 15 min. po príchode nového roku pred kultúrnym domom. Po podpálení vatry zvrchovanosti nasledoval ohňostroj a neskôr zábava pokračovala v sále kultúrneho domu do skorých ranných hodín.


Veselé Vianoce  a úspešný nový rok 2009
25.12.2008

Veselé Vianoce a úspešný nový rok 2009

Veselé Vianoce a úspešný nový rok 2009 praje starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach.


Halové majstrovstvá mladých požiarnikov okresu Michalovce
20.12.2008

Halové majstrovstvá mladých požiarnikov okresu Michalovce

Halové majstrovstvá mladých požiarnikov okresu Michalovce sa uskutočnili v sobotu
20. decembra v Michalovciach. Za účasti celkove 19 súťažných kolektívov mladých požiarnikov naši žiaci základnej školy skončili na druhom a treťom mieste v celkovom poradí. Na druhom mieste kolektív dievčat a chlapci na peknom treťom mieste


Vianočná akadémia 2008
19.12.2008

Vianočná akadémia 2008

Vianočná akadémia v našej obci sa uskutočnila 19. decembra 2008 v sále kultúrneho domu v Žbinciach.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej školy v Žbinciach
I napriek nepriaznivému počasu sa akadémie zúčastnili rodičia detí navštevujúcich tunajšiu základnú školu


Výročná schôdza TJ Žbince
7.12.2008

Výročná schôdza TJ Žbince

Výročná členská schôdza TJ Družstevník Žbince sa uskutočnila v nedeľu 7. decembra 2008 v sále kultúrneho domu.


Deň úcty k starším
24.11.2008

Deň úcty k starším

Deň úcty k starším sa v našej obci uskutočnil v nedeľu 9. novembra 2008 v sále kultúrneho domu. V programe vystúpila ženská spevácka skupina Pacerki z Budkoviec v doprovode ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar a ľudový rozprávač Jožko Jožka. Pre dôchodcov bolo podané občerstvenie a každý účastník obdržal upomienkový predmet.


Polročné stretnutie starostov východného Slovenska
31.10.2008

Polročné stretnutie starostov východného Slovenska

V dňoch 29.10.2008 - 31.10.2008 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo polročné stretnutie
starostov východného Slovenska. Podujatie pripravili spoločne RVC pôsobiace na východe Slovenska.


Realizácia oplotenia futbalového ihriska
9.10.2008

Realizácia oplotenia futbalového ihriska

V mesiaci októbri sme začali s realizáciou nového oplotenia futbalového ihriska v našej obci. Práce vykonávame cez aktivačné práce a za pomoci členov výboru TJ Družstevník Žbince

Nastavenia cookies