Prevencia krimininality a zvyšovanie bezpečnosti v obci Žbince

 Obec Žbince v rámci projektu : Prevencia kriminality a zvyšovania bezpečnosti v obci Žbince vybudovala kamerový systém z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Celková výška poskytnutej dotácie je 10 000,00 €. Obec spolufinancuje  projekt vo výške 20%. Celkové náklady na realizáciu projektu sú 12 239,96 €.

 

 

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

Nastavenia cookies