Aktuality

Údržba miestnych komunikácií
6.10.2009

Údržba miestnych komunikácií

Počas augustových dní sme realizovali opravu miestnych komunikácií. Boli opravené najkritickejšie úseky pri autobusovej zastávke v MaloŽbinciach a úsek od kultúrneho domu po Obecný úrad.


Záznam z 10. ročníka Memoriálu Michala Gaffa v požiarnom útoku mužov , Žbince 2009
29.7.2009

Záznam z 10. ročníka Memoriálu Michala Gaffa v požiarnom útoku mužov , Žbince 2009

V tejto sekcii si môžete pozrieť skrátený záznam z jubilejného 10. ročníka Memoriálu Michala Gaffa.
Z technických príčin je záznam rozdelený na tri samostatné časti.
Videozáznam je urobený HDD kvalite a jeho autorom je Ivan Drobňák.


1. ročník požiarnej súťaže o pohár starostu obce Trhovište
18.7.2009

1. ročník požiarnej súťaže o pohár starostu obce Trhovište

V sobotu 18. júla sa uskutočnil I. ročník požiarnej súťaže o pohár starostu obce Trhovište. Súťaže sa zúčastnilo celkove 10 družstiev. Naši hasiči obsadili pekné tretie miesto s dosiahnutým časom na požiarnom útoku 21,68 s.


Oprava sokľa na kultúrnom dome
15.7.2009

Oprava sokľa na kultúrnom dome

Počas mesiaca júla 2009 pracujeme za pomoci aktivačných pracovníkov na oprave sokľa na kultúrnom dome v Žbinciach. Sokeľ opravíme a obložíme obkladom.
Na priložených fotografiách dokumentujeme priebeh stavebných prác


V. stretnutie futbalových generácií
13.7.2009

V. stretnutie futbalových generácií

V nedeľu 12. júla 2009 sa v našej obci uskutočnilo 5. stretnutie futbalových generácií. Počasie nám prialo a za aktívnej diváckej kulisy odohrali stretnutie hráči pod 45 rokov proti hráčom nad 45 rokov, a A mužstvo odohralo zápas s Petrovcami nad Laborcom.
Po odohraní zápasov ostal priestor na neformálne priateľské posedenie.


Poškodzovanie dopravného značenia
5.7.2009

Poškodzovanie dopravného značenia

V priebehu víkendu v noci z 3.7. 2009 na 4.7.2009 vandali opätovne poškodzovali dopravné značenie na miestnych komunikáciách a štátnej ceste. Bol vykonaný operatívny zápis s príslušníkmi PZ SR a bude vyčíslená škoda na poškodených dopravných značkách. Poškodená dopravná značka bola nahradená novou. V ďalšom období budeme v spolupráci s PZ SR častejšie monitorovať pohyb osôb v tejto časti obce za účelom predchádzania vandalizmu.


Družobná návšteva starostky z Ukrajiny
5.7.2009

Družobná návšteva starostky z Ukrajiny

Minulý týždeň sa uskutočnila pracovná návšteva starostky z Ukrajiny k nadviazaniu družobných stykov
s mikroregiónom Laborecká Niva, ktorého je naša obec aktívnym členom. Delegácia spoznala náš mikroregión a postupne navštívila obce Slavkovce, Male Raškovce, Budkovce, Krásnovce a Žbince.


Záver školského roka
30.6.2009

Záver školského roka

Záver školského roka je neodvratne tu ! V Základnej škole s materskou školu v Žbinciach ukončili slávnostne školský rok na školskom dvore. Riaditeľka ZŠ s MŠ p. Ivanová ocenila knihou žiakov, ktorí reprezentovali našu školu a obec v rôznych súťažiach, olympiádach a iných podujatiach..
Na záver vystúpil starosta obce Ján Jurko, ktorý poďakoval za vykonanú prácu pedagogickým pracovníkom a žiakom poprial pekné prázdniny


10. ročník Memoriálu Michala Gaffa 2009
28.6.2009

10. ročník Memoriálu Michala Gaffa 2009

10. ročník memoriálu Michala Gaffa sa uskutočnil v nedeľu 28. júna 2009 o 13:30 hod na miestnom futbalovom ihrisku. Naše mužstvá statočne zabojovali a obsadili prvé a tretie miesto v celkovom poradí.


Oplocovanie futbalového ihriska
26.6.2009

Oplocovanie futbalového ihriska

V mesiaci júni 2009 sme začali s prácami na oplocovaní miestneho ihriska. Oplotenie bolo demontované z dôvodu výrubu topoľov v jarných mesiacoch. Práce sme vykonávali za účasti členov výboru TJ Družstevník Žbince a aktivačných pracovníkov.


Okresná súťaž DHZ 2009
21.6.2009

Okresná súťaž DHZ 2009

Naše požiarne družstvo postúpilo na Okresnú súťaž DHZ okresov Michalovce a Sobrance, ktorá sa uskutočnila 21. júna 2009 v obci Kapušianske Kľačany.
Za účasti ôsmich družstiev naši hasiči získalli štvrté miesto.


Obvodová požiarna súťaž Vojany 2009
14.6.2009

Obvodová požiarna súťaž Vojany 2009

Obvodová požiarna súťaž dobrovoľných požiarnych zborov sa uskutočnila 14. júna 2009
v obci Vojany. Za účasti piatich požiarnych družstiev naše družstvo mužov dosiahlo najlepšie časy na štafete - 85,38 s a v požiarnom útoku 24,85 s.


11.6.2009

Výberové konanie na riaditeľa (ku) Základnej školy s materskou školou Žbince

Výberové konanie na riaditeľa(ku) Základnej školy s materskou školou sa uskutočnilo
10. júna 2009 na OcÚ v Žbinciach. Rada školy pri Základnej škole s materskou školu
Žbince tajným hlasovaním na základe hodnotenia jednotlivých členov komisie
vybrala na funkciu riaditeľky ZŠ s MŠ Žbince na ďalšie päťročné volebné obdobie
Mgr. Máriu Ivanovú, ktorá pôsobila v tejto funkcii v uplynulom volebnom období.
Rada školy navrhla zriaďovateľovi školy vymenovať do funkcie uvedenú kandidátku.


Voľby do Európskeho parlamentu Žbince 2009
6.6.2009

Voľby do Európskeho parlamentu Žbince 2009

Voľby do Európskeho parlamentu v našom okrsku sa uskutočnili v sobotu 6. júna 2009.
Boli poznačené nízkou účasťou voličov, tak ako v celej Slovenskej republike.
Výsledky hlasovania v okrsku zverejníme súčasne s oficiálnym vyhlásením výsledkov v nedeľu 7. júna 2009 o 22:00 hod.


Študijno- tematický zájazd v Dánsku
18.5.2009

Študijno- tematický zájazd v Dánsku

V mesiaci máji 2009 sa zástupcovia našej obce zúčastnili študijno- tematického zájazdu v Dánsku. V programe pobytu boli zaradené návštevy základnej a vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie INNOVATORIUM v Herningu, hudobnej školy. Program pokračoval v posledný deň pobytu návštevou centrály firmy VESTAS v Aarhuse a krátkou návštevou Kodane.


Akadémia ku dňu matiek
18.5.2009

Akadémia ku dňu matiek

Slávnostná akadémia ku Dňu matiek Základnej školy s materskou školu v Žbinciach sa uskutočnila 7.mája 2009 v sále kultúrneho domu. Pekný program pripravili pedagógovia zo žiakmi našej školy. Na záver tradične vystúpila riaditeľka ZŠ s MŠ Žbince Mgr. Mária Ivanová so zdravicou ku Dňu matiek a poďakovala všetkým účinkujúcim a rodičom, ktorí sa akadémie zúčastnili.


27.4.2009

Výberové konanie na riaditeľa (ku ) Základnej školy s materskou školu, Žbince 145

Obec Žbince v y h l a s u j e
podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie
riaditeľa - (ky) Základnej školy s materskou školou, Žbince 145


Svetový deň zeme v našej škole
24.4.2009

Svetový deň zeme v našej škole

Pri príležitosti Dňa zeme sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Žiaci našej školy
zasadili prvú lipu v areáli školy. Každý rok pribudne ďalšia pamätná lipa. Nasledovali športové aktivity a skrášľovanie okolia školy.


Okresné dni vody 2009
24.4.2009

Okresné dni vody 2009

Okresné dni vody pod záštitou prednostu Obvodného úradu životného prostredia v Michalovciach sa uskutočnili 23. apríla 2009 na Zemplínskej Šírave.
Účastníci okresných dní vody si dopoludnia vypočuli množstvo prednášok venovaných
správe tokov na Zemplíne, ochrane životného prostredia, výstavbe a prevádzke a kontrole vodovodných sietí. Poobedňajší program pokračoval ukážkami zásahovej techniky.


Osvetlenie kostola sv. Anny v obci
3.4.2009

Osvetlenie kostola sv. Anny v obci

Koncom mesiaca marca 2009 sme dokončili osvetlenie kostola sv. Anny v našej obci.
Namontovaním úsporných svietidiel na báze technológie LED sme dosiahli pekné osvetlenie kostola s minimálnou spotrebou elektrickej energie.
Výsledok posúďte na našich záberoch....

Nastavenia cookies