Komunálne voľby 2010 - zoznam zaregistrovaných kandidátov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

 

 

pre voľby starostu obce

 

v  Ž b i n c i a ch

 

27. novembra 2010

 

 

 

Kandidáti:

 

 

l. Ján Jurko, 47 r., starosta obce, SMER – sociálna demokracia

 

2. Stanislav Leško, Ing., 54 r., technik, Slovenská národná strana

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

 

 

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

 

v  Ž b i n c i a c h

 

27. novembra 2010

 

 

Volebný obvod číslo  1

 

 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov

 

 

Kandidáti:

 

 

 

  1. Anton Balog, 53 r., murár, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

 

  2. Marián Balog, 50 r., vodič, SMER – sociálna demokracia

 

  3. Marián Balog, 50 r., murár, Rómska iniciatíva Slovenska

 

  4. Dušan Dorčák, 43 r., robotník, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

 

  5. Jozef Grajcar, 58 r., dôchodca, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

 

  6. Emília Gregová, Mgr., 53 r., učiteľka, SMER – sociálna demokracia

 

  7. Ján Grigovský, 49 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie

 

  8. Iveta Grošková, 38 r., ekonómka, Slovenská národná strana

 

  9. Ľubomír Ivan, 48 r., robotník, Slovenská národná strana

 

10. Vladimír Jalčovík, Ing., 53 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie

 

11. Jozef Jurčo, 44 r., vodič, Kresťanskodemokratické hnutie

 

12. Vladislav Kanaval, 51 r., technik, SMER – sociálna demokracia

 

13. Marián Kanči, 49 r., zdravotník, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

 

14. Vladimír Kocúr, 32 r., inšpektor hygieny, SMER – sociálna demokracia

 

15. Ladislav Kováč, 38 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie

 

16. Michal Kuco, 59 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

 

17. Stanislav Leško, Ing., 54 r., technik, Slovenská národná strana

 

18. Lucia Lešková, 19 r., študent, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

 

19. Miroslav Maruňák, 53 r., živnostník, SMER – sociálna demokracia

 

20. Ján Mihaľov, 57 r., robotník, Kresťanskodemokratické hnutie

 

21. Jozef Mileňky, 54 r., murár, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

 

22. Miroslav Ondo, 36 r., technik, SMER – sociálna demokracia

 

23. Tomáš Pastír, Bc., 40 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie

 

24. Jana Petrová, Mgr., 47 r., pedagóg, Ľudová strana–Hnutie za demokratické  

 

      Slovensko

 

25. Július Tkáč, 63 r., technik, SMER – sociálna demokracia

 

 

Nastavenia cookies