Deň úcty k starším 2010Deň úcty k starším sa konal tradične v kultúrnom dome v Žbinciach. Seniorom sa prihovoril starosta obce Ján Jurko. Po jeho úvodnom slove predstavil hudobnú skupinu Pavelčákovci z Košíc, ktorá spríjemnila ľudovými pesničkami v modernej úprave nedeľné odpoludnie. Veríme, že seniori odchádzali z podujatia s presvedčením, že na ich prácu v prospech našej obce nezabúdame.

Tradične pripájame fotografie a video z podujatia. Autorom fotografií  je Peter Polák a nezostrihaného videozáznamu Ján Jurko
Súvisiace video

Deň úcty k starším 2010_2 Prehrať Video
Deň úcty k starším 2010_2
Nastavenia cookies