Uznesenia Ústrednej volebnej komisie pre komunálne voľby 2010


                    Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 31 zo 16. novembra 2010

„Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.“


Kontaktná adresa na okrskovú volebnú komisiu v obci Žbince :

Obecný úrad Žbince

Žbince 34

č. t. 056 /6493 106

Kontaktná adresa v deň volieb :

Kultúrny dom Žbince

Žbince 114

č. t. 056/6493460Nastavenia cookies