Výstavba kanalizácie

Výstavba kanalizácie_09_2010
Posledný augustový týždeň 2010 sa začalo z realizáciou výstavby kanalizačnej siete v našej obci. Práce realizuje subdodávateľsky firma VODIP Michalovce.
V súčasnosti sa pracuje na troch úsekoch v obci,  a to na ulici pri základnej škole, smerom k cintorínu a za Žbinským potokom.V súvislosti s realizáciou stavby dôjde
k obmedzeniu premávky na niektorých úsekoch miestnych komunikácií v obci.
V dostatočnom časovom predstihu budú tieto informácie zverejnené miestnym rozhlasom a na web stránke našej obce.
Nastavenia cookies