Aktuality

Hasičský ples 2012
4.2.2012

Hasičský ples 2012

Tradičný hasičský ples v našej obci sa uskutočnil 4.februára 2012. Do tanca hrala hudobná skupina Pyramída. I napriek nepriaznivému počasiu sa hostia zabávali do skorých ranných hodín


Pracovná porada SOcÚ - školstvo Vinné
31.1.2012

Pracovná porada SOcÚ - školstvo Vinné

V utorok 31.1.2012 sa uskutočnila pracovná porada SOcÚ Vinné. Na tejto porade boli zmluvné obce oboznámené so zmenami v školskej legislatíve, schválili čerpanie rozpočtu SOcÚ za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012.


Priateľský futbalový zápas Žbince- Petrovce n/L 0:5
29.1.2012

Priateľský futbalový zápas Žbince- Petrovce n/L 0:5

V nedeľu 29. januára 2012 odohralo naše mužstvo na ihrisku v obci Vrbnica
priateľský futbalový zápas s TJ Petrovce n/L. V tomto dueli prehralo naše mužstvo 0:5. Pripájame zopár fotografií.


Mariášový turnaj 2012
7.1.2012

Mariášový turnaj 2012

V sobotu 7. januára 2012 sa uskutočnil 8. ročník mariášového turnaja, ktorého sa zúčastnilo celkove 60 hráčov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
Pripájame foto dokumentáciu z podujatia a výsledkovú listinu.


Stolnotenisový turnaj 2012
6.1.2012

Stolnotenisový turnaj 2012

V piatok 6.1.2012 v sále kultúrneho domu sa uskutočnil stolnotenisový turnaj obce Žbince. Víťazom turnaja sa stal Stanislav Guzej, druhú priečku obsadil Miloš Vajda a na treťom mieste skončil Marcel Peterčík. Najlepšie z domácich hráčov sa umiestnil Michal Grajcar.


Veselé Vianoce a štastný Nový rok 2012
24.12.2011

Veselé Vianoce a štastný Nový rok 2012

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2012 všetkým občanom praje starosta obce
a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach


Výročná schôdza FK Žbince 2011
3.12.2011

Výročná schôdza FK Žbince 2011

Náš futbalový oddiel hodnotil svoju činnosť v sobotu 3. decembra 2011 na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila v sále kultúrneho domu.
Predseda FK Žbince Ladislav Vajda v správe zhodnotil činnosť klubu v minulom súťažnom ročníku, ktorý bol pre nás úspešný. V diskusii vystúpil tiež starosta obce, ktorý sa poďakoval všetkým členom FK a hráčom za dobrú reprezentáciu obce.


Deň úcty k starším 2011
28.11.2011

Deň úcty k starším 2011

Deň úcty k starším sa uskutočnil v nedeľu 27. novembra 2011 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Po príhovore starostu obce vystúpila hudobno zábavná skupina Ščamba. Nechýbalo občerstvenie pre seniorov.


Výročná schôdza DHZ Žbince 2011
20.11.2011

Výročná schôdza DHZ Žbince 2011

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila v sobotu 19. novembra 2011. Na členskej schôdzi bola zhodnotená činnosť DHZ za uplynulé 5 ročné obdobie.Nechýbalo odovzdanie ocenení členom DHZ. Zároveň sa uskutočnila voľba nového predsedu DHZ, ktorým sa stal Vladimír Kocúr. Naše poďakovanie patrí dlhoročnému predsedovi DHZ Žbince p. Jozefovi Jurčovi st., ktorý pôsobil ako predseda DHZ 42 rokov.


Prekrývanie strechy na futbalovom ihrisku
19.8.2011

Prekrývanie strechy na futbalovom ihrisku

V súčasnosti členovia výboru TJ Žbince za pomoci aktivačných pracovníkov prekrývajú strechu unimobunky na futbalovom ihrisku. Pripájame niekoľko fotografií.


Asfaltovanie prekopávok miestnych komunikácií
19.8.2011

Asfaltovanie prekopávok miestnych komunikácií

V mesiaci august 2011 dodávateľ kanalizácie začal s vysprávkami prekopávok miestnych komunikácií po výstavbe kanalizačnej siete. Predpokladáme, že počas tohto mesiaca by malo dôjsť k ukončeniu opráv miestnych komunikácií a tým prispieť k bezpečnosti premávky v našej obci.


18.7.2011

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Východoslovenská distribučná , a.s. oznamuje občanom , že dňa 2. augusta 2011
v čase od 7:40 hod. do 17:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie
z transformátora pri hospodárskom dvore v Žbinciach. Prerušenie dodávky el. energie sa týka rodinných domov od č. 1 po 9 a od č. 168 po 200, vrátane Domu smútku.


Nočná požiarna súťaž 2011
17.7.2011

Nočná požiarna súťaž 2011

Nočná požiarna súťaž DHZ Žbince sa uskutočnila 16. júla 2011 za účasti desiatich požiarnych družstiev. Na prvom mieste bolo DHZ Staré B, na druhom skončili Veľké Revištia a tretie miesto obsadilo DHZ Novosad.


Stretnutie futbalových generácií 2011
4.7.2011

Stretnutie futbalových generácií 2011

VII. ročník stretnutia futbalových generácií sa uskutočnil 3. júla 2011 na miestnom futbalovom ihrisku. Slávnostný výkop zrealizoval Vincent Lukáč poslanec NR SR.
Prvý zápas odohrali muži do 45 a nad 45 rokov. V druhom zápase nastúpili domáce A mužstvo proti OŠK Lastomír.


18.6.2011

Športový deň SOcÚ Vinné

Športový deň SOcÚ Vinné sa uskutočnil 17. júna 2011 v obci Staré na ranči u Janka. V príjemnom prostredí súťažili v zábavných športových disciplínach zástupcovia obcí združení v spoločnom školskom úrade.


Majstrovský futbalový zápas Žbince - K. Kľačany 4:3
13.6.2011

Majstrovský futbalový zápas Žbince - K. Kľačany 4:3

Naše futbalové mužstvo na domácom ihrisku zvíťazilo 4:3 nad Kapušianskymi Kľačanami. Pred zápasom bolo odovzdané ocenenie našim hráčom ako víťazovi II.B triedy ObFZ Michalovce. Po zápase nasledovalo pohostenie hráčov a fanúšikov.


7.6.2011

Verejná schôdza občanov

Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach zvoláva verejnú schôdzu občanov, ktorá sa uskutoční 10. júna 2011 o 19:00 hod. v sále kultúrneho domu v Žbinciach.
Na verejnej schôdzi budú prejednané aktuálne otázky diania v obci.


5.6.2011

Obvodová súťaž DHZ Trhovište 2011

Obvodová súťaž DHZ sa konala 5.6.2011 v obci Trhovište. Za účasti 18 družstiev naši hasiči obsadili prvé miesto, na druhom skončil DHZ z obce Trnava pri Laborci a na treťom mieste DHZ Staré. Naše mužstvo hasičov sa tým kvalifikovalo
do okresného kola previerky pripravenosti dobrovoľných požiarnych zborov


29.4.2011

Voľba hlavného kontrolóra obce Žbince

Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Žbince,

ktorá sa uskutoční 29. júna 2011 . Kandidáti na funkciu kontrolóra obce

môžu podať prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Obecnom

úrade v Žbinciach. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov nie starší ako

tri mesiace a doklad o vzdelaní.


Projekt MIKADO
28.4.2011

Projekt MIKADO

Združenie obcí Laborecká Niva v rámci projektu MIKADO získalo na realizáciu projektu traktor, štiepkovač a vlečku za účelom kompostovania biologického odpadu. V rámci projektu sú vybudované štyri kompostoviská v mikroregióne.
Slávnostný podpis zmluvy sa realizoval 28.4.2011 v obci Slavkovce, kde bude uvedená technika garážovaná a bude slúžiť pre všetky obce mikroregiónu.