Výzva na predloženie ponuky

Obec Žbince v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov predkladá výzvu na predloženie ponuky.
Hlavný predmet obstarávania : Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia.
Lehota na predkladanie ponúk : 21.07.2010 do 14:00 hod.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies