Odvolanie povodňovej aktivity

201005182119520.Povodeň_2010_55.JPG
Obec Žbince 24.05.2010  o 9:00 hod. po ustálení hladín Duše a Žbinského potoka odvolala III. stupeň povodňovej aktivity v našej obci. Po obhliadke zaplavených plôch odhadujeme, že v našom katastri bolo zaplavených cca 54 ha ornej pôdy a trvale trávnatých porastov.
Nastavenia cookies