Aktuality

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity
17.5.2010

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

Obec Žbince vyhlásila 17.5.2010 o 9:00 hod. III.stupeň povodňovej aktivity
na toku potoka Duša a Žbinskom potoku. V súčasnosti sú ohrozené, prípadne zatopené pivnice rodinných domov situovaných pri ramene Žbinského potoka


Deň učiteľov 2010
8.4.2010

Deň učiteľov 2010

Deň učiteľov Spoločného školského úradu Vinné sa uskutočnil 7. apríla 2010
v kultúrnom dome v Žbinciach. V programe vystúpili žiaci ZŠ s MŠ Žbince a mužská spevácka skupina Hnojňaňe z Michaloviec.
Nasledovalo ocenenie pedagógov z jednotlivých obcí za účasti zriaďovateľov škôl.
V neoficiálnej časti bolo podané občerstvenie a nechýbala ani dobrá zábava.
Autorom fotografií z podujatia je Peter Polák, videozáznamu Ivan Drobňák.


20.2.2010

Záznam z IX. ročníka hasičského plesu 2010

Po spracovaní záznamu z 9. ročníka hasičského plesu v Žbinciach ponúkame na zhliadnutie neskrátený záznam z celého plesu. Z technických dôvodov je záznam rozdelený na štyri časti.


Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Žbince
15.2.2010

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Žbince

Cez jarné prázdniny prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení v našej Základnej škole.
Opravujú sa sociálne zariadenia pre žiakov 5-9. ročníka, ktoré boli v nevyhovujúcom hygienickom stave. Práce budú dokončené do konca prázdnin. Súčasne prebieha montáž kamerového systému v uvedenej budove.


Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2010
14.2.2010

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2010

V sobotu 13.2.2010 sa uskutočnila v sále kultúrneho domu v Žbinciach výročná členská schôdza DHZ Žbince. Na schôdzi naši hasiči zhodnotili svoju prácu za rok 2009 a schválili plán úloh na rok 2010. Delegátom OV DPO Michalovce bol Drahuš Hreňo.


Snehová nádielka
1.2.2010

Snehová nádielka

Na prelome januára a februára nás prekvapila výdatná snehová nadielka. Miestne komunikácie sme udržali zjazdné za pomoci našej techniky. Na traktori s pluhom sa postupne v troch smenách striedali traja vodiči. V súčasnosti sú všetky kľúčové miestne komunikácie v našej obci zjazdné.


IX. ročník hasičského plesu
31.1.2010

IX. ročník hasičského plesu

V sobotu 30. januára 2010 sa v našej obci uskutočnil 9. ročník tradičného hasičského plesu. Nálada a zábava bola výborná..., posúďte na nasledujúcich fotografiách...


Mariášový turnaj 2010
23.1.2010

Mariášový turnaj 2010

V sobotu 23. januára 2010 sa v našej obci uskutočnil 6. ročník mariášového turnaja.
Na prvom mieste sa umiestnil Štefan Harman, na druhom mieste skončil Marián Sinčák a tretie miesto vybojoval Jakub Gabriel. Pripájame aj zopár fotografií...


Výchovný koncert 2010
19.1.2010

Výchovný koncert 2010

13. januára 2010 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov Základnej školy s materskou školu v našej obci. Koncert deti zaujal, pripájame zopár fotografií.


11.1.2010

Deň úcty k starším 2009

31. októbra 2009 sa v našej obci uskutočnil deň úcty k starším. V programe vystupil s príhovorom starosta obce a zábavu sa postaral ľudový rozprávač. Dôchodcovia obdržali od obce spomienkové predmety.


Stolnotenisový turnaj
28.12.2009

Stolnotenisový turnaj

V nedeľu 27.12. 2009 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu v Žbinciach 11. ročník
stolnotenisového turnaja. Za dobrej účasti hráčov si prvé miesto vybojoval Stanislav Guzej, na druhom mieste skončil Ján Rudľovský a na treťom mieste sa umiestnil Igor Lastomírsky, ktorý zároveň skončil ako najlepší hráč na turnaji z domácich účastníkov.


Údržba miestnych komunikácií
6.10.2009

Údržba miestnych komunikácií

Počas augustových dní sme realizovali opravu miestnych komunikácií. Boli opravené najkritickejšie úseky pri autobusovej zastávke v MaloŽbinciach a úsek od kultúrneho domu po Obecný úrad.


Záznam z 10. ročníka Memoriálu Michala Gaffa v požiarnom útoku mužov , Žbince 2009
29.7.2009

Záznam z 10. ročníka Memoriálu Michala Gaffa v požiarnom útoku mužov , Žbince 2009

V tejto sekcii si môžete pozrieť skrátený záznam z jubilejného 10. ročníka Memoriálu Michala Gaffa.
Z technických príčin je záznam rozdelený na tri samostatné časti.
Videozáznam je urobený HDD kvalite a jeho autorom je Ivan Drobňák.


1. ročník požiarnej súťaže o pohár starostu obce Trhovište
18.7.2009

1. ročník požiarnej súťaže o pohár starostu obce Trhovište

V sobotu 18. júla sa uskutočnil I. ročník požiarnej súťaže o pohár starostu obce Trhovište. Súťaže sa zúčastnilo celkove 10 družstiev. Naši hasiči obsadili pekné tretie miesto s dosiahnutým časom na požiarnom útoku 21,68 s.


Oprava sokľa na kultúrnom dome
15.7.2009

Oprava sokľa na kultúrnom dome

Počas mesiaca júla 2009 pracujeme za pomoci aktivačných pracovníkov na oprave sokľa na kultúrnom dome v Žbinciach. Sokeľ opravíme a obložíme obkladom.
Na priložených fotografiách dokumentujeme priebeh stavebných prác


V. stretnutie futbalových generácií
13.7.2009

V. stretnutie futbalových generácií

V nedeľu 12. júla 2009 sa v našej obci uskutočnilo 5. stretnutie futbalových generácií. Počasie nám prialo a za aktívnej diváckej kulisy odohrali stretnutie hráči pod 45 rokov proti hráčom nad 45 rokov, a A mužstvo odohralo zápas s Petrovcami nad Laborcom.
Po odohraní zápasov ostal priestor na neformálne priateľské posedenie.


Poškodzovanie dopravného značenia
5.7.2009

Poškodzovanie dopravného značenia

V priebehu víkendu v noci z 3.7. 2009 na 4.7.2009 vandali opätovne poškodzovali dopravné značenie na miestnych komunikáciách a štátnej ceste. Bol vykonaný operatívny zápis s príslušníkmi PZ SR a bude vyčíslená škoda na poškodených dopravných značkách. Poškodená dopravná značka bola nahradená novou. V ďalšom období budeme v spolupráci s PZ SR častejšie monitorovať pohyb osôb v tejto časti obce za účelom predchádzania vandalizmu.


Družobná návšteva starostky z Ukrajiny
5.7.2009

Družobná návšteva starostky z Ukrajiny

Minulý týždeň sa uskutočnila pracovná návšteva starostky z Ukrajiny k nadviazaniu družobných stykov
s mikroregiónom Laborecká Niva, ktorého je naša obec aktívnym členom. Delegácia spoznala náš mikroregión a postupne navštívila obce Slavkovce, Male Raškovce, Budkovce, Krásnovce a Žbince.


Záver školského roka
30.6.2009

Záver školského roka

Záver školského roka je neodvratne tu ! V Základnej škole s materskou školu v Žbinciach ukončili slávnostne školský rok na školskom dvore. Riaditeľka ZŠ s MŠ p. Ivanová ocenila knihou žiakov, ktorí reprezentovali našu školu a obec v rôznych súťažiach, olympiádach a iných podujatiach..
Na záver vystúpil starosta obce Ján Jurko, ktorý poďakoval za vykonanú prácu pedagogickým pracovníkom a žiakom poprial pekné prázdniny


10. ročník Memoriálu Michala Gaffa 2009
28.6.2009

10. ročník Memoriálu Michala Gaffa 2009

10. ročník memoriálu Michala Gaffa sa uskutočnil v nedeľu 28. júna 2009 o 13:30 hod na miestnom futbalovom ihrisku. Naše mužstvá statočne zabojovali a obsadili prvé a tretie miesto v celkovom poradí.

Nastavenia cookies