Aktuality

Oplocovanie futbalového ihriska
26.6.2009

Oplocovanie futbalového ihriska

V mesiaci júni 2009 sme začali s prácami na oplocovaní miestneho ihriska. Oplotenie bolo demontované z dôvodu výrubu topoľov v jarných mesiacoch. Práce sme vykonávali za účasti členov výboru TJ Družstevník Žbince a aktivačných pracovníkov.


Okresná súťaž DHZ 2009
21.6.2009

Okresná súťaž DHZ 2009

Naše požiarne družstvo postúpilo na Okresnú súťaž DHZ okresov Michalovce a Sobrance, ktorá sa uskutočnila 21. júna 2009 v obci Kapušianske Kľačany.
Za účasti ôsmich družstiev naši hasiči získalli štvrté miesto.


Obvodová požiarna súťaž Vojany 2009
14.6.2009

Obvodová požiarna súťaž Vojany 2009

Obvodová požiarna súťaž dobrovoľných požiarnych zborov sa uskutočnila 14. júna 2009
v obci Vojany. Za účasti piatich požiarnych družstiev naše družstvo mužov dosiahlo najlepšie časy na štafete - 85,38 s a v požiarnom útoku 24,85 s.


11.6.2009

Výberové konanie na riaditeľa (ku) Základnej školy s materskou školou Žbince

Výberové konanie na riaditeľa(ku) Základnej školy s materskou školou sa uskutočnilo
10. júna 2009 na OcÚ v Žbinciach. Rada školy pri Základnej škole s materskou školu
Žbince tajným hlasovaním na základe hodnotenia jednotlivých členov komisie
vybrala na funkciu riaditeľky ZŠ s MŠ Žbince na ďalšie päťročné volebné obdobie
Mgr. Máriu Ivanovú, ktorá pôsobila v tejto funkcii v uplynulom volebnom období.
Rada školy navrhla zriaďovateľovi školy vymenovať do funkcie uvedenú kandidátku.


Voľby do Európskeho parlamentu Žbince 2009
6.6.2009

Voľby do Európskeho parlamentu Žbince 2009

Voľby do Európskeho parlamentu v našom okrsku sa uskutočnili v sobotu 6. júna 2009.
Boli poznačené nízkou účasťou voličov, tak ako v celej Slovenskej republike.
Výsledky hlasovania v okrsku zverejníme súčasne s oficiálnym vyhlásením výsledkov v nedeľu 7. júna 2009 o 22:00 hod.


Študijno- tematický zájazd v Dánsku
18.5.2009

Študijno- tematický zájazd v Dánsku

V mesiaci máji 2009 sa zástupcovia našej obce zúčastnili študijno- tematického zájazdu v Dánsku. V programe pobytu boli zaradené návštevy základnej a vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie INNOVATORIUM v Herningu, hudobnej školy. Program pokračoval v posledný deň pobytu návštevou centrály firmy VESTAS v Aarhuse a krátkou návštevou Kodane.


Akadémia ku dňu matiek
18.5.2009

Akadémia ku dňu matiek

Slávnostná akadémia ku Dňu matiek Základnej školy s materskou školu v Žbinciach sa uskutočnila 7.mája 2009 v sále kultúrneho domu. Pekný program pripravili pedagógovia zo žiakmi našej školy. Na záver tradične vystúpila riaditeľka ZŠ s MŠ Žbince Mgr. Mária Ivanová so zdravicou ku Dňu matiek a poďakovala všetkým účinkujúcim a rodičom, ktorí sa akadémie zúčastnili.


27.4.2009

Výberové konanie na riaditeľa (ku ) Základnej školy s materskou školu, Žbince 145

Obec Žbince v y h l a s u j e
podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie
riaditeľa - (ky) Základnej školy s materskou školou, Žbince 145


Svetový deň zeme v našej škole
24.4.2009

Svetový deň zeme v našej škole

Pri príležitosti Dňa zeme sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Žiaci našej školy
zasadili prvú lipu v areáli školy. Každý rok pribudne ďalšia pamätná lipa. Nasledovali športové aktivity a skrášľovanie okolia školy.


Okresné dni vody 2009
24.4.2009

Okresné dni vody 2009

Okresné dni vody pod záštitou prednostu Obvodného úradu životného prostredia v Michalovciach sa uskutočnili 23. apríla 2009 na Zemplínskej Šírave.
Účastníci okresných dní vody si dopoludnia vypočuli množstvo prednášok venovaných
správe tokov na Zemplíne, ochrane životného prostredia, výstavbe a prevádzke a kontrole vodovodných sietí. Poobedňajší program pokračoval ukážkami zásahovej techniky.


Osvetlenie kostola sv. Anny v obci
3.4.2009

Osvetlenie kostola sv. Anny v obci

Koncom mesiaca marca 2009 sme dokončili osvetlenie kostola sv. Anny v našej obci.
Namontovaním úsporných svietidiel na báze technológie LED sme dosiahli pekné osvetlenie kostola s minimálnou spotrebou elektrickej energie.
Výsledok posúďte na našich záberoch....


Divadelné predstavenie _ Robinson Fero Crusoe
24.3.2009

Divadelné predstavenie _ Robinson Fero Crusoe

Spektakulárna divadelná spoločnosť z Rimavskej Soboty vystúpila 24. marca 2009 so svojim predstavením - Robinson Fero Crusoe v sále kultúrneho domu v Žbinciach.
Obecenstvo tvorili žiaci našej Základnej školy s materskou školou, pre ktorých bolo predstavenie určené. Žiaci si odniesli pekný umelecký zážitok podaný hravou formou.


Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2009
21.3.2009

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2009

Voľby prezidenta SR v okrsku Žbince sa uskutočnili 21.3.2009 od 7:00 hod. do 22:00 hod. Po ukončení hlasovania komisia prikročila k spracovaniu výsledkov. Okolo 23:00 hod. komisia doručila zápisnicu na Obvodnú volebnú komisiu v Michalovciach.


Deň učitelov  2009
20.3.2009

Deň učitelov 2009

Deň učiteľov sa uskutočnil 20. marca 2009 na Obecnom úrade v obci Vinné. Na slávnostnom akte vystúpil spevácky zbor slovenských učiteliek a žiaci materských a základných škôl v pôsobnosti spoločného školského úradu Vinné. Zriaďovatelia škôl ocenili statočnú a obetavú prácu svojich pedagogických zamestancov kytičkou kvetov a ďakovnými listami.


Karneval v materskej škole v Žbinciach
19.2.2009

Karneval v materskej škole v Žbinciach

Každoročný karneval v materskej škole v Žbinciach sa uskutočnil vo štvrtok 19. februára 2009. Deti sa na jedno dopoludnie premenili na rôzne masky a vyšantili pri reprodukovanej hudbe. Masky boli pekné, o čom sa môžete presvedčiť na nasledujúcich fotografiách.


17.2.2009

Karaoke show - spievame s Viktorom

Spoločný školský úrad vo Vinnom v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom zorganizoval karaoke show - "Spievame s Viktorom ", pre žiakov základných škôl.


Výročná členská schôdza DHZ Žbince
15.2.2009

Výročná členská schôdza DHZ Žbince

Výročná členská schôdza sa uskutočnila 14.2.2009 v sále kultúrneho domu v Žbinciach.
Na členskej schôdzi požiarnici hodnotili činnosť za uplynulý rok a pripravili plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie. Za OV DPO v Michalovciach sa ako delegát zúčastnil podpredseda OV DPO Michalovce p. Zoltán Matina5. ročník Mariášového turnaja Žbince 2009
7.2.2009

5. ročník Mariášového turnaja Žbince 2009

V sobotu 7. februára 2009 sa v našej obci uskutočnil V. ročník Mariášového turnaja za peknej účasti hráčov z obce, ale aj blízkeho či vzdialenejšieho okolia.


VIII. ročník hasičského plesu
31.1.2009

VIII. ročník hasičského plesu

VIII. ročník hasičského plesu sa uskutočnil v sobotu 31. januára 2009. Atmosféru z podujatia prinášame vo fotogalérii a nechýba krátke video. Nálada bola tradične dobrá...
Kto prišiel určite neľutoval svoje rozhodnutie :-)

Nastavenia cookies