Aktuality

17.8.2018

Mobilný odber krvi

Obec Žbince oznamuje, že 24. septembra 2018 o 8:00 hod. v sále kultúrneho domu v Žbinciach organizuje mobilný odber krvi. Vopred ďakujeme všetkým darcom krvi.


15.8.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie

Obec Žbince v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v zmysle §171 odst.9 a §176 ods.8 volebného zákona oznamuje , že počet obyvateľov obce Žbince je 1018.


6.8.2018

Verejná vyhláška - šírenie osýpok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďuje z dôvodu šírenia osýpok pre všetky fyzické osoby do 50 roku života v obci Žbince podrobiť sa lekárskemu dohľadu, ktorý bude spočívať v zisťovaní subjektívnych ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky. Podľa pokynov ošetrujúceho lekára podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam jednou dávkou vakcíny


26.7.2018

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje občanom, že 22.augusta 2018 v čase od 07:10 hod. do
15:00 hod. bude v celej našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.


2.7.2018

Informácia o realizácii projektu Združenia obcí Laborecká niva

Regionálne združenie obcí Laborecká niva realizuje projekt : " Predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká niva. Výška nenávratného finančného príspevku 129 157,25 €.
Viac info v priloženom súbore.


7.6.2018

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje, že dňa 12. júna 2018 v čase od 8:30 hod.do 14:00 bude
v celej našej obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu údržby el. zariadení


Rekonštrukcia miestnych komunikácií
5.6.2018

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V pondelok 4.6.2018 sme začali s prípravnými prácami pred rekonštrukciou miestnych komunikácií v našej obci opravou mosta v malých Žbinciach z dôvodu poklesu povrchu mosta. Dodávateľ stavebných prác EUROVIA SK Michalovce začala s pokládkou asfaltu v utorok 5.6.2018. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 8.6.2018. Žiadame občanov o trpezlivosť pri prejazde obcou
motorovými vozidlami.


15.5.2018

Prevencia krimininality a zvyšovanie bezpečnosti v obci Žbince

Obec Žbince v rámci projektu : Prevencia kriminality a zvyšovania bezpečnosti v obci Žbince vybudovala kamerový systém z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Celková výška poskytnutej dotácie je 10 000,00 €. Obec spolufinancuje projekt vo výške 20%. Celkové náklady na realizáciu projektu sú 12 239,96 €.


Stavanie mája 2018
1.5.2018

Stavanie mája 2018

Obec Žbince v spolupráci s členmi DHZ Žbince pripravila tradičnú akciu - stavanie mája v záhrade farského úradu. Po ozdobení a postavení mája si deti mohli vyskúšať požiarny útok s vodou.


Výmena vchodových dverí Domu smútku
7.4.2018

Výmena vchodových dverí Domu smútku

Začiatkom apríla 2018 sme zrealizovali výmenu vchodových dverí na Dome smútku v našej obci. Foto nájdete v prílohe.


9.2.2018

Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIUS KSK

Obec Žbince ako dotknutá obec zverejňuje oznámenie o zmene strategického dokumentu " Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) Košického samosprávneho kraja. Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť ma MsÚ Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, prípadne použiť link na internetovú adresu MŽP SR


Ples DHZ Žbince 2018
28.1.2018

Ples DHZ Žbince 2018

V sobotu 27. januára 2018 sa v našej obci uskutočnil tradičný hasičský ples.Do tanca hrala hudobná skupina Pyramída. Hostia sa dobre zabávali do skorých ranných hodín. Pripájame sériu fotografií.


Novoročné stretnutie občanov
28.12.2017

Novoročné stretnutie občanov

Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach a starosta obce pozývajú občanov na novoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční pred kultúrnym domom v Žbinciach 1. januára 2018 o 17:00 hod. Nebude chýbať tradičná vatra, ohňostroj a punč.


Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018
24.12.2017

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018 praje starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach


1.12.2017

Miestne občianske poriadkové služby Žbince

Obec Žbince realizuje projekt : " Miestne občianske poriadkové služby Žbince."
Trvanie projektu od 12/2017 do 11/2020. Výška NFP : 95 765,13 €.
Viac informácii vo vnútri príspevku


Vianočná kvapka krvi
15.11.2017

Vianočná kvapka krvi

Obec Žbince zorganizovala tradičné podujatie Vianočnú kvapku krvi. Mobilný odber krvi sa uskutočnil 11.12.2017 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Odberu sa zúčastnilo celkove 11 darcov z toho dve ženy. Ďakujeme všetkým darcom krvi a veríme, že svojim činom prispeli k záchrane ľudských životov.


14.11.2017

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Žbince vyhlasuje výberové konanie na 4 pracovné miesta členov Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Žbince. Výberové konanie sa uskutoční 27.11.2017 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Žbince. Oznam o vyhlásení výberového konania sa nachádza v prílohe.


8.11.2017

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a predsedu KSK

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja uverejňuje výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja.
Výsledky sa nachádzajú v priloženom súbore.


5.11.2017

Voľby do orgánov košického samosprávneho kraja

Voľby do orgánov košického samosprávneho kraja sa uskutočnili 4.11.2017 v čase od 7:00 do 22:00 hod. Výsledky volieb v okrsku č.1 v Žbinciach sa nachádzajú v prílohe. Volieb sa zúčastnilo 14,42 % oprávnených voličov.


Asfaltovanie krajníc
2.11.2017

Asfaltovanie krajníc

Začiatkom novembra 2017 obec zabezpečila asfaltovanie krajníc miestnej komunikácie v prieťahu obcou z dôvodu poklesu krajnice po výstavbe kanalizačnej siete. V budúcom roku je nevyhnutné prikročiť k realizácii nového asfaltového krytu
vo väčšom rozsahu.