Aktuality

Vianočné trhy 2022
16.12.2022

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy v našej obci pred kultúrnym domom sa uskutočnili v tomto roku prvýkrát. Podujatie pripravili poslanci obecného zastupiteľstva v Žbinciach na čele so starostom obce, za pomoci pracovníkov obce. Návštevníkom trhov bolo podané občerstvenie vo forme punču, alebo čaja. V predajných stánkoch ponúkali vlastné výrobky žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Žbinciach a naši občania. Nechýba fotoreportáž z podujatia.


Oprava strechy domu smútku
10.12.2022

Oprava strechy domu smútku

Z dôvodu zatekania plochej strehy na dome smútku bola v decembri 2022 vykonaná oprava prelepením novou lepenkou. Závada bola úspešne odstránená. V budúcnosti plánujeme výstavbu novej sedlovej strehy.


Vianočné stretnutie
5.12.2022

Vianočné stretnutie

Obec Žbince srdečne pozýva všetkých občanov na Vianočné stretnutie,
ktoré sa uskutoční 16. decembra 2022 od 17:00 hod. pred kultúrnym domom v našej obci. Podrobnosti vo vnútri článku.


Vysprávka miestnej komunikácie
2.12.2022

Vysprávka miestnej komunikácie

Začiatkom decembra 2022 sme zrealizovali dočasnú výpravku miestnej komunikácie na rómskej osade betónovaním výtlkov. V jarných mesiacoch 2023 je plánovaná realizácia projektu : Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince, ktorej súčasťou bude aj oprava tejto komunikácie, vrátane chodníka až po areál základnej školy.


Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Žbinciach
26.11.2022

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Žbinciach

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Žbinciach sa uskutočnilo 25. novembra 2022. Novozvolený starosta a poslanci zložili zákonom predpísaný sľub v novom volebnom období a ujali sa svojich funkcií.


Referendum 2023
8.11.2022

Referendum 2023

Informácie k referendu sa nachádzajú vo vnútri článku


Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja
4.11.2022

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja

Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja sa nachádzajú v prílohe vo vnútri článku.


Výsledky komunálnych volieb v obci Žbince
30.10.2022

Výsledky komunálnych volieb v obci Žbince

Výsledky komunálnych volieb v našej obci sa nahádzajú na priloženom súbore vo vnútri článku.


27.10.2022

Verejná vyhláška - prepojovací plynovod

Verejná vyhláška - Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko sa nachádza v prílohe.


Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania
21.10.2022

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Informácia pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania sa nachádza vo vnútri článku


Deň úcty k starším 2022
2.10.2022

Deň úcty k starším 2022

V nedeľu 2. októbra 2022 sa v sále kultúrneho domu v Žbinciach uskutočnil deň úcty k starším. V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Železiar z Košíc.
Po vystúpení bolo podané občerstvenie. Pripájame fotografie z podujatia.


26.9.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Obec Žbince zverejňuje v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov pre voľbu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v Žbinciach.


5. ročník Memoriálu Jozefa Jurča v požiarnom útoku mužov
15.9.2022

5. ročník Memoriálu Jozefa Jurča v požiarnom útoku mužov

V nedeľu 28.8.2022 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnil 5. ročník Memoriálu Jozefa Jurča v požiarnom útoku mužov


Kríza v samospráve - obce a mestá Zemplína
16.6.2022

Kríza v samospráve - obce a mestá Zemplína

Podrobnosti kríza v samospráve - obce a mestá Zemplína vo vnútri článku


10.6.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

V prílohách sa nachádzajú informácie pre voličov do orgánov samosprávy obcí


10.6.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

V prílohách sa nachádzajú informácie pre voličov do orgánov samosprávnych krajov


Stavanie mája
2.5.2022

Stavanie mája

Obec Žbince v spolupráci s DHZ Žbince tradične zorganizovala v predvečer 1. mája stavanie mája vo farskej záhrade. Deti a rodičia boli za ozdobenie mája odmenení sladkosťami.


4.1.2022

Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince

Obec Žbince získala NFP na realizáciu projektu :" Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince " príspevok vo výške 277 730,08 €.
Podrobnosti sa nachádzajú vo vnútri článku.


3.11.2021

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Žbince vyhlasuje výberové konanie na pozíciu terénny pracovník.
Ďalšie informácie v priloženom súbore.


29.10.2021

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic

Nastavenia cookies