Stavebné aktivity obce

Vďaka finančnej pomoci z Nadácie EPH a vďaka niektorým z našich občanov priložiť ruku k dielu, sa nám podarilo zrekonštruovať pamätnú tabulu grófa Barkóczyho, ktorá sa nachádza v areáli rim. kat. kostola v našej obci. Taktiež sa nám za pomoci niektorých pracovníkov aktivačných prác, ešte pred sviatkom Všetkých svätých podarilo rozšíriť resp. predĺžiť cestu na obecnom cintoríne.
Nastavenia cookies