Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince

Ján Jurko

 

                       

Obec Žbince získala nenávratný finančný príspevok na projekt : „ Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince z Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ktorý je spolufinancovaný z ERDF a ŠR

Časový rámec realizácie projektu : september 2010 – júl 2011

Celkové  výdavky na realizáciu projektu  77 656,56  EUR

Oprávnené výdavky na realizáciu projektu 77 468 EUR

 

 www.opkahr.sk/

 

Nastavenia cookies