Oznam o konaní zasadnutia OcZ Žbince

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žbinciach sa uskutoční 27.6.2019 o 19:00 hod. na Obecnom úrade v Žbinciach.

K stiahnutiu