Oznam o konaní zasadnutia OcZ Žbince

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žbinciach sa uskutoční 25.4.2019 o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Žbinciach.

K stiahnutiu