Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na 28. týždeň cez rok.

 

 

Pondelok     14.10.          Sv. Kalixt I., pápež, mučeník, ľ.sp.                         

                                     1545 Žbince – sv. ruženec

                                    1615 Žbince, grl.

                                    1630  Hatalov-  Ruženec radostný a svetla

                                   1730 Hatalov, grl.

                                    1700  Vrbnica –  modlitba sv.  ružencov

                                     1800 Vrbnica / + Mária  Parchovianska/   

                    

Utorok         15.10.            Sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi, sp.   

                                     1545 Žbince – sv. ruženec

                                    1615 Žbince, grl.

                                    1700  Hatalov – Sv. ruženec

                                   1730 Hatalov, grl.                          

 

Streda          16.10.           Sv. Margita Mária Alacoque, panna, sv. Hedviga, rehoľ., ľ. sp.                      

                                    1600  Žbince - poklona Najsv. Sv. Oltárnej , sv. ruženec 

                                    1700 Žbince / + Ivanka Ondová/                                     

                                                                                                  

Štvrtok        17.10.            Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník, sp.   

                                   1730  Hatalov - ruženec

                                 1800  Hatalov /+ Michal, Alžbeta Maščenik/

                                   1845    Hatalov- Adorácia s modlitbami  za uzdravenie a oslobodenie            

                                

Piatok          18.10.   Sv. Lukáš, evanjelista, sv., o 900 deti celého sveta sa modlia ruženec

                                   1530  Vrbnica - poklona Najsv. Sv. Oltárnej

                                  1630  Vrbnica  /+ Eva , Rastislav /                                            

                                   1730   Žbince.-   Ruženec 

                                 1800  Žbince  /+ Ján, Zuzana Varkonda/                                 

 

Sobota         19.10.  Sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi a spoloč., muč.,   

                                 730   Hatalov-  modlitba ruženca

                                  800  Hatalov/ + Juraj, Juraj, Mária, Mária , Vlasta Baran/

                                  1300 Púť ku blahoslavenej Anne Kolesárovej

Nedeľa         20.10.         29 . NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“,  misijná nedeľa  

                                 800  Hatalov/ Za farníkov /

                                 915  Vrbnica  /+ Anna Poľaková /

                                1030  Žbince  /+ Peter, Koloman, Libuša Balog/

                                          

 

 

Októbrové pobožnosti sv. ruženca sú pol hodinu pred sv. omšou. Prosím zapojme sa všet

 

 

K stiahnutiu