Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na  2. Veľkonočnú nedeľu

 

 

Pondelok     12.4.    Féria 

                                    730  Žbince  / +  Ján Fedor, pohrebna /

                                          1630  Hatalov – otvorený kostol, súkromná  adorácia pred   Sv. Oltárnou  

                                    1800   Hatalov /+ Ján , Mária Čižmár  /

                                                 

Utorok         13.4. Sv. Martin I., pápež  a mučeník, ľ.sp.   

                                   1630 Vrbnica- otvorený kostol, súkromná  adorácia pred   Sv. Oltárnou  

                                          1800  Vrbnica /+ Juraj Dubjak /         

                                   1645   Žbince, grl

                                   1800    Hatalov, grl.  

                                                                                                             

Streda          14.4.   Féria                            

                                     1630 Žbince – otvorený kostol, súkromná  adorácia pred   Sv. Oltárnou                        

                                1800  Žbince / + Darina Paľová   /

                                                                       

Štvrtok        15.4. Féria                

                                  900 Žbince, grl  

                                 1630  Hatalov – otvorený kostol, súkromná  adorácia pred   Sv. Oltárnou  

                                1800  Hatalov  / Bp. a zdr. pre Jaroslava Poľaška, ml.  /                                                                                                                                                                                

Piatok          16.4. Féria                                                       

                                        1630 Žbince -  otvorený kostol, súkromná  adorácia pred   Sv. Oltárnou                                                                                                                                           

                                       1800  Žbince / + Mária Piskorová /           

                        

Sobota          17.4.   Féria       

                                   800   Hatalov  / + Ján , Mária, Anna Harčarik /                       

                                   1530 Vrbnica- otvorený kostol, súkromná  adorácia pred   Sv. Oltárnou  

                                         1700  Vrbnica / Bp. a zdr pre Annu Gerberyovú   /

                                                                                           

Nedeľa          18.4.     3. VEĽKONOČNÁ   NEDEĽA,

                                    830  Hatalov, grl

                                    830 Vrbnica  / Bp. a zdr. pre rod. Čurmovú/

                                  1030  Žbince  / Za farníkov / - internet                             

                                         1430 – 1700  Hatalov, sukromná adorácia pred vyloženou  Sv. Oltárnou

                                        1500  -  1730   Žbince, sukromná adorácia pred vyloženou Sv. Oltárnou

 

 

Kostoly môžu byť otvorené na súkromnú modlitbu.  Sviatosť zmierenia a Eucharistiu možno prijať na požiadanie. Pán Ježiš je lekár duše i tela. Na základe uznesenia vlády z 31.12.2020 slávenie sv. omší môže byť len  súkromné / 6 osôb /.   Krsty , sobáše, pohreby možno sláviť len  s počtom 6 osôb. /kňaz + 5 osôb /  Biskupi  prosia o veľkú trpezlivosť a odporúčajú modliť  sa krížovú cestu aj každý deň ( individuálne) a zjednotiť sa v modlitbe ruženca a korunky ku Božiemu milosrdenstvu  každý deň o 2000 hod. Sv. omšu je dobré počúvať z médií.  Počas zákazu vychádzania  môžete prispieť na potreby farnosti na  číslo účtu: SK75 0900 0000 0050 2939 7825. Vopred Pán Boh zaplať na za Vaše dary. Na  prijatí Sviatosti zmierenia sa možno dohodnúť  aj  telefonicky. Č.t. 0907 993476. 

 

 

 

K stiahnutiu