Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na 13.  týždeň cez rok.

                    

 

Pondelok      27.6.    Sv. Cyril Alexandrijsky, biskup a učiteľ Cirkvi, ľ.sp. 

                                   1530, Žbince- Eucharistická poklona,  spoveď

                                  1630  Žbince  / + Stefan, Anna Oros /

                                  1730, Hatalov- modlitba sv. ružencov , spoveď                                             

                                  1830  Hatalov / +  Michal, Mária, Ján, Anna  Titák /                                                                                                       

Utorok         28. 6.   Sv. Irenej, biskup a mučeník,  sp.  

                              700  Vrbnica  - modlitba  sv. ružencov                

                                         800 Vrbnica / + Blažej Novotný /

                                   1630  Žbince - spoveď

                                   1645  Žbince, grl.            

                             

Streda          29.6.   SV. PETER A PAVOL,  APOŠTOLIprikázaný sviatok

                                   1530   Vrbnica – Eucharistická poklona,  spoveď

                                  1630  Vrbnica  / + Janka , Michal /

                                  1730  Hatalov /  za farníkov/

                                  1830  Žbince  / + Pavol Madaras /      

                       

Štvrtok        30.6.   Prví svätí mučeníci Cirkvi z Ríma,ľ. sp.

                                      1700 Hatalov-  Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, spoveď pred 1.piatkom

                                1800 Hatalov / + Zuzana Gajdošová, v ýroč./

                                1900  Žbince- spovedanie birmovancov a rodiny

                                                                                                                              

Piatok          1.7.    Féria , 1.piatok v mesiaci, Spovedanie chorých od 830.

                                        1530  Hatalov- spoveď

                             1600  Hatalov, grl

                                 1600  Žbince  /Bp. a zdr. pre Barboru s rodinou/

                                  1700 Žbince - nácvik ku udeľovaniu sv. birmovania  

                                       1830 Vrbnica / + Anna, Michal  /

                                                                                   

Sobota           2.7.  Návšteva Panny Márie,  sv.    Vysluhovanie  Sviatosti birmovania,

                                  730   Žbince -  celofarské večeradlo

                                  900  Žbince, birmovka  /  Za birmovancov a rodiny /     

                                 1430 Hatalov, grl , sobáš

                                    

Nedeľa        3.7.    14.  NEDEĽA CEZ ROK      

                                   800  Hatalov  / + Michal Gajdoš /

                                   915  Vrbnica  / Za farníkov /

                                 1030        Žbince  / Bp. a zdr. pre rod. Jána Danka, živ. jub. /

 

 

 

Sviatosť  manželstva chcú prijať:  Tomáš Vojtek a Mária Poláková –  3x

Nastavenia cookies