Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na 3. týždeň cez rok.

 

 

Pondelok      25.1.  Obrátenie sv. Pavla, apoštola,  sv.   

                                      700  Žbince / Na úmysel ordinára /                 

                                      1530  Hatalov - súkromná adorácia pred   Sv. Oltárnou

                                1700 Hatalov  /+ Ján , Mária Čižmár /

 

Utorok         26.1.  Sv. Timotej a Titus, biskupi, sp.           

                                        1530  Vrbnica – súkromná adorácia pred   Sv. Oltárnou                                                                                 

                                  1700  Vrbnica /Poďakovanie za pomoc /       

 

Streda          27.1.      Sv. Angela Merici, panna, ľ.sp.                   

                                   1530  Žbince –  súkromná adorácia pred   Sv. Oltárnou         

                                1700 Žbince /+ Silvia Jačisková, pohrebná /

                                   

Štvrtok        28.1.  Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi                 

                                  1530   Hatalov  - súkromná adorácia pred   Sv. Oltárnou         

                                 1700 Hatalov  /+ Slávka Lichtner/

                                               

Piatok          29.1.   Féria

                                        1530 Žbince- súkromná adorácia pred   Sv. Oltárnou                            

                                       1700  Žbince  / + Terézia Petrova/                

 

Sobota          30.1.  Féria 

                                  800  Hatalov   / Za farníkov /

                                 1500 -  Vrbnica, súkromná adorácia  pred vyloženou Sv. Oltárnou

                                 1630 Vrbnica /  + Mária Tačarová,  výročná /

 

                                                                                                          

Nedeľa         31.1.  ŠTVRTA  NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

                                830  Hatalov, grl.

                              1030  Žbince   / Za farníkov / internet

                                 1430 – 1630  Hatalov, súkromná adorácia pred vyloženou  Sv. Oltárnou

                                       1500  -  1700   Žbince, súkromná adorácia pred vyloženou Sv. Oltárnou                                     

 

 

 

Na základe uznesenia vlády z 31.12.2020 slávenie sv. omší môže byť len  súkromné / 6 osôb/.   Krsty , sobáše, pohreby možno sláviť len  s počtom 6 osôb. /kňaz + 5 osôb /  Kostoly môžu byť otvorené na súkromnú modlitbu. Biskupi  prosia o veľkú trpezlivosť a odporúčajú modliť  sa krížovu cestu aj každý deň ( individuálne) a zjednotiť sa v modlitbe ruženca a korunky ku Božiemu milosrdenstvu  každý deň o 2000 hod. Sv. omšu je dobré počuvať z medií. Odporúča sa aktívne  zapojiť  do odpovedí, teda sústrediť sa  na sv. omšu. Prosím o Vaše modlitby.  V kostole je  trojkrálová sv. voda.  Počas zákazu vychádzania  môžete prispieť na potreby farnosti na  číslo účtu: SK75 0900 0000 0050 2939 7825. Vopred Pán Boh zaplať na za Vaše dary. Na  prijatí Sviatosti zmierenia sa možno dohodnuť  aj  telefonicky. Č.t. 0907 993476. 

 

 

K stiahnutiu