Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na 26. týždeň cez rok.

 

Pondelok        2.10.   Svätí anjeli strážcovia, sp.                                 

                              1600  Žbince – Ruženec radostný, spoveď pred 1. piatkom

                             1630  Žbince / Bp. a zdr. pre Sášu Vaňovú /

                             1700  Vrbnica -  Modlitba sv. ružencov,  spoveď

                             1800  Vrbnica  /  Za  farníkov/

                              1730   Hatalov-  spoveď

                            1800  Hatalov, grl.

 

Utorok             3.10.   Féria

                                1600  Žbince- spoveď                           

                                1615  Žbince, grl.

                                     1700  Hatalov - ruženec  svetla  a bolestný, spoveď pred 1. piat.

                               1800  Hatalov/ Bp. a zdr. pre Michala a Oľgu Paľo , živ. jub. /                                                                                            

                                                                                                                       

Streda             4.10.  Sv. František Assiský, sp.

                                 1600   Žbince- Pokl. Najsv. Sv. Oltárnej, Ruženec, spoveď pred 1. piat.   

                                 1700 Žbince / +  Alžbeta Hudáková/

                                 1700  Žbince-   príprava na 1 sv. prijímanie

                                                                                                                                            

Štvrtok            5.10. Sv. Faustina Kowalska, panna, ľ.sp.      

                                1700   Hatalov -Poklona Najsv. Sv. Oltárnej, ruženec, spoveď

                                1800  Hatalov / Bp a zdr.  pre Jozefa /                                                                                          

 

Piatok              6.10.  Sv. Bruno, kňaz, ľ.sp.  1. piatok v mesiaci

                                  830  Spovedanie chorých

                                 1500  Vrbnica -  Poklona Najsv. Sv. Oltárnej, ruženec,  spoveď

                                 1600  Vrbnica, bohoslužba slova                                  

                                1700  Hatalov / + Silvia  Chymaľová/

                               1800  Žbince  / + z rod. Ďorďakovej/      

                                                       

Sobota             7.10.  Ružencová Panna Mária, sp.,  1. sobota v mesiaci

                                       730  Vrbnica-  celofarské večeradlo

                                  830   Vrbnica / Za víťazstvo Nepošk. srdca P. Márie, ruž. bratstvo /      

                                                                                                 

Nedeľa           8.10.  27 . NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“,

                                   800  Hatalov, grl.

                                 915  Vrbnica  /  Bp a zdr. pre Emila  a Annu/

                                1030   Žbince  / + Ján Tkáč /

                           

 

 

 

 

Sviatosť  manželstva  chcú  prijať : Mgr. Alexander Kanoc a Mgr. Adriana Kucová- 3x 

Októbrové pobožnosti sv. ruženca budú pol hodinu pred sv. omšou alebo o 1700

 

 

 

Nastavenia cookies