Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

    Program na 9. týždeň cez rok

                    

                             

 

Pondelok     1.6.   Preblahoslavená P. Mária, Matka Cirkvi, sp.

                                 1730   Hatalov –modlitba ružencov radostného a svetla, spoveď

                                1830         Hatalov  /+ Štefan, Anna, Milena, Margita/

                                

                                    

Utorok         2.6.    Sv. Marcelín a Peter, mučeníci, ľ.sp.

                                         1700  Žbince, grl.

                                   1830  Hatalov, grl.            

                                         1730   Vrbnica - poklona  Najsvätejšej Sv. Oltárnej, sp.

                                 1830 Vrbnica / Bp. a zdr. pre Máriu Hakajovú, živ. jub./                               

                             

Streda          3.6.    Sv. Karol Lwanga a spoločníci,  mučeníci, ľ.sp.

                                  1730  Hatalov, grl.            

                                   1730  Žbince - poklona  Najsvätejšej Sv. Oltárnej, sp.                                            

                                 1830 Žbince  / Bp. a zdr. pre Maroša Demu/

                                        

                    

Štvrtok         4.6.     Náš Pán Ježiš Kristus, Najvyšší a Večný  Kňaz, sv.

                                             830  Žbince, grl. 

                                   1730  Hatalov - poklona  Najsvätejšej Sv. Oltárnej, sp.                    

                                  1830  Hatalov  /+ Veronika , Ján Pollak, Jozef, Jozef Bobrik/                             

 

Piatok            5.6.  Sv. Bonifác, biskup a mučeník, sp. , 1.piatok v mesiaci ,

                                              spovedanie chorých od 830                             

                                         1630   Vrbnica – bohoslužba slova

                                   1730  Hatalov / + Anna, Anna, Michal, Michal Jacko /

                                   1830   Žbince / + Michal, Anna Adam /                            

 

Sobota          6.6.     Sv. Norbert, biskup, ľ.sp.,  1. sobota v mesiaci

                                          730  Žbince- celofarské večeradlo

                                   830  Žbince / Za Víťazstvo Nepoškv. srdca P. Márie, a ruž. bratstvá/   

                                                                         

 

 

Nedeľa            7.6.   NAJSVÄTEJŠIA TROJICA,  sl.,

                                   800  Hatalov / za farníkov /             

                                  915           Vrbnica /  + Anna Poľaková/

                                 10 30   Žbince  / + Ján, Marta, Veronika Matta/

 

 

 

K stiahnutiu