Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

        Program na 19.  týždeň cez rok.

 

 

 

Pondelok      10.8.   Sv. Vavrinec, diakon a mučeník, sv.                      

                                 1700   Žbince  / + Zuzana Jurčová /

                                  1730  Hatalov- modlitby ružencov

                                1830  Hatalov / + Anna Poláková, pohrebná/   

                    

Utorok         11.8. Sv. Klára, panna, sp.  

                                   730  Hatalov, grl.

                                   830  Žbince, grl.                               

                                         1700 Vrbnica,- Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej, spoveď

                                  1800  Vrbnica /+ Milan Fajner/                     

                             

Streda          12.8. Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka, ľ.sp.

                                 1630  Hatalov / + Marta Ondičková /   

                                  1730  Žbince-  Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej, spoveď

                                 1830  Žbince /+ Darina Paľová /   

 

Štvrtok        13.8.  Sv. Poncián, pápež a Hypolit, kňaz, mučeníci, ľ.sp.                                                                  

                                  800  Žbince / + Anton Bodnár /

                                                       

Piatok          14.8.    Sv. Maximilán Mária Kolbe, kňaz a muč., sp.

                                        1800   Hatalov- ruženec, sviatosť zmierenia

                                 1830   Hatalov / Bp. a zdr. pre Oľgu Paľovú, živ. jub. /

                                 1915    Hatalov - Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej,                            

 

                    

Sobota          15.8.   NANEBOVZATIE  PANNY  MÁRIE,  prikázaný sviatok

                                   800  Vrbnica / Za farníkov /

                                   900   Žbince / + Michal Tancoš /

                                    930     Hatalov  - večeradlo,

                                   1030    Hatalov /+ Juraj , Mária Balogová/

                                         

                                              

Nedeľa        16.8.   20. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“, odpust v Hatalove

                                800   Vrbnica / + z rod. Ferenčíkovej /

                                900   Žbince / +  z rod. Vasilňáková, Pivarníková /

                                1030   Hatalov  / Za farníkov/

 

 

K stiahnutiu