Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na  29. týždeň cez rok

 

Pondelok    19.10.    Sv. Ján de Brébeuf a Izak Jogues, kňazi a spoločníci, mučeníci, ľ.sp.                               

                               1530 – 1800 Hatalov, súkromná modlitba  pred vyloženou Sviatosťou  

                                                  Oltárnou , možnosť spovede  a prijatia eucharistie

                                 1800  Hatalov / Bp a zdr. pre Matúša /

 

Utorok       20.10.     Féria              

                                        1500 – 1700  Vrbnica  - súkromná adorácia pred vyloženou Sviatosťou  

                                                     Oltárnou , možnosť spovede a prijatia eucharistie  

                                  1700   Vrbnica  / + Michal Gerbery/                      

                                  1615  Žbince, grl.

                                  1730  Hatalov, grl

 

Streda          21.10.   Féria,  Celofarská adorácia

                                     800 - 1400  Hatalov-–  súkromná adorácia pred vyloženou Sviatosťou  Oltárnou

                                1000 - 1700  Žbince –  súkromná adorácia pred vyloženou Sviatosťou   Oltárnou  

                                     1500 - 1800   Vrbnica - súkromná adorácia pred vyloženou Sviatosťou  Oltárnou

                                1700  Žbince / + Zuzana Jurčová /

                                                                        

Štvrtok        22.10.    Sv. Ján Pavol II., pápež, ľ. sp.              

                                 1530 – 1800 Hatalov, súkromná adorácia pred vyloženou Sviatosťou  

                                                  Oltárnou , možnosť spovede a prijatia eucharistie  

                                 1800  Hatalov / Za členov Schonstatského hnutia  /

                                                                                                                                 

Piatok          23.10.   Sv. Ján Kapistránsky, kňaz. ľ. sp.                                                 

                                       1530 – 1800 Žbince - súkromná adorácia pred vyloženou Sviatosťou  

                                                  Oltárnou , možnosť spovede a prijatia eucharistie

                                      1800  Žbince / Bp. a zdr. pre Patrika, živ. jub./    

                        

Sobota          24.10.      Sv. Anton Mária Claret, biskup, ľ. sp. ,        

                                   1500 – 1700  Vrbnica  - súkromná adorácia pred vyloženou Sviatosťou  

                                                         Oltárnou , možnosť spovede a prijatia eucharistie  

                                    1700   Vrbnica  /+ Mária Kostovčíková /                            

                                                                                                                            

Nedeľa          25.10.    30. NEDEĽA  V OBDOBÍ CEZ ROK

                                 1030  Žbince  / Za farníkov /- internet

                                 1400 - 1700  Vrbnica, súkromná adorácia  pred vyloženou Sv. Oltárnou

                               1430 – 1730   Hatalov, súkromná adorácia pred vyloženou  Sv. Oltárnou

                                 1500  -  1800   Žbince, súkromná adorácia pred vyloženou Sv. Oltárnou

 

 

Podľa nariadenia  biskupov sv. omše môžu byť slávené v počte 6 veriacich.  Na sv. omši budú prítomní  tí , na  ktorých úmysel bude  slávená sv.omša. (4 členovia). Pozývam  na  súkromnú modlitbu a poklonu  do kostola. Je možné prijať Sviatosť Oltárnu a Sviatosť zmierenia.. Ak chcete prijat sviatosť zmierenia možno sa dohodnúť na čase aj telefonicky. Č.t. 0907 993476.  Biskupi odporúčajú modliť  sa krížovu cestu aj každý deň ( individuálne) a zjednotiť sa v modlitbe ruženca a korunky ku Božiemu milosrdenstvu  , v piatky sa odporúča postiť tak ako  sa postíme na Veľký piatok. Sv. omšu je dobré počuvať z medií. Odporúča sa aktívne  zapojiť  do odpovedí, teda sústrediť sa  na sv. omšu. Prosím o Vaše modlitby.

 

K stiahnutiu