Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na  3. Veľkonočnú nedeľu

 

 

Pondelok         15.4.    Féria 

                                 1600  Žbince – modlitba sv. ruženca

                                1630  Žbince  / +  Darina  Paľová/

                                 1700  Hatalov –  Modlitba sv. ružencov

                                1800   Hatalov /+ Michal, Anna  Adam/

                                                   

Utorok             16.4.  Féria  

                                 1600 Vrbnica- modlitba sv. ružencov

                                 1700  Vrbnica /+ Juraj, Mária, Vasil, Vasil, Michal, Ján  Dubjak/         

                                 1645   Žbince, grl.

                                 1800  Hatalov, grl.

                              

 Streda             17.4.  Féria                   

                                 1600 Žbince –  poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej                        

                                1700  Žbince / + Anna Medvecová /

                                1700  Žbince  - príprava na 1. sv. prijímanie

                                                         

Štvrtok           18.4.  Féria

                                      700   Hatalov- poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej

                                 800  Hatalov  / + Andrej, Helena, Andrej, Anna, Anna,  /                   

 

Piatok            19.4. Féria                           

                                 1600 Vrbnica -  poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej 

                                 1700 Vrbnica / + Mária,  Alexander, Ján  Tačar/

                                 1800  Hatalov /+ Veronika, Ján, Jozef, Jozef, Katarína  /

                                                     

Sobota          20.4.    Féria    

                                 1000  Žbince / Bp. a zdr. pre   Emíliu Kucovú, živ. jub. /                       

  

                                                                                                                       

Nedeľa          21.4.   4. VEĽKONOČNÁ   NEDEĽA, nedeľa Dobrého Pastiera

                                   800   Vrbnica / + Antónia, Oldrich  Blažek /

                                   915   Hatalov  / Za farníkov /                                

                                  1030  Žbince  / Bp. a zdr. pre Leu Nagyovú, živ. jub. /                                          

                                  1500  Žbince – vešpery, modlitba korunky  Božieho milosrdenstva

 

 

 

Sviatosť  manželstva  chcú  prijať: Mgr. Ján Ivan a  Mgr. Lucia Uhrínová-1x

Od 15.4. je týždeň  modlitieb  za duchovné povolania. Možnosť získať pre seba úplné odpustky. Je potrebná účasť na bohoslužbe za duchovne povolania a obvyklé podmienky.

Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár. Vopred Pán Boh zaplať za Vaše dary

 

 

Nastavenia cookies