Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na 15.  týždeň cez rok.

                   

 

Pondelok     15.7.    Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi, sp.

                                  800  Žbince / Bp. a zdr. pre Ľudmilu Milenkyovu/

                                  1730  Hatalov- modlitba sv. ružencov                     

                                 1830   Hatalov / Bp. a zdr. pre Pavla Paľa a rod. /                    

                                                                                                 

Utorok        16.7.     Preblahoslavená Panna Mária  Karmelská, ľ.sp.

                                   800   Hatalov /   Za  farníkov  /                                   

                                  1700  Vrbnica –    Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej,                    

                                  1800  Vrbnica / + Mária, Michal, Anna, Michal /

                                                                                                                                 

Streda         17.7.     Sv. Andrej- Svorad a Benedikt., pustovník, sp.                                        

                              1730  Žbince – Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej, 

                                1830  Žbince / + Ján, Terézia, Ján  Petro /

 

Štvrtok       18.7.    Féria

                                 1730 Hatalov – Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej, 

                                1830 Hatalov /+   Mária Jacková /

                   

                                    

Piatok        19.7.     Féria                                                         

                                  800 Žbince  / + Mária Hudáková/

                                 

 

Sobota          20.7.    Sv. Apolinár, biskup a mučeník, ľ.sp.      

                                

 

Nedeľa          21.7.   16.  NEDEĽA  V OBDOBÍ „CEZ ROK“                        

                                  800  Hatalov, grl., požehnanie vozidiel

                                  900  Vrbnica /  Bp. a zdr. pre Silviu, Samuela  a rod.  /

                               1030  Žbince  / + Ján Dugovský /

 

 

 

 

20.7-21.7.  bude Odpustová slávnosť v Gaboltove, program visí na nástenke.

27.7.    v Hatalove od 13.00 do 22.00 hod.  bude   Festival Nádeje. Program je na nástenke aj na internetovej stránke.  Prosím o Vašu duchovnú a finančnú pomoc.  Vopred  Pán Boh zaplať.

 

 

Nastavenia cookies