Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na 2.   týždeň cez rok

 

 

Pondelok      17.1.  Sv . Anton, opát, sp.

                                 1530  Žbince / + Peter Horvát  /    

                                1630 Hatalov  - súkr. poklona Najsv.   Sv. Oltárnej, ružence

                              1730  Hatalov  /+  Alžbeta, Michal /       

 

Utorok         18.1.    Féria

                                 1600 Vrbnica - súkr. poklona Najsv.   Sv. Oltárnej, ružence

                                 1700  Vrbnica  /+ Alžbeta, Andrej Hakaj /  

                                 1600   Žbince, grl.                                          

                                  1730  Hatalov, grl.

 

Streda          19.1.    Féria  , Sv. omša za účasti detí

                                1600    Žbince-    Poklona pred  vystavenou Najsv.   Sv. Oltárnou                                                    

                              1700  Žbince /  + Darina Paľová  /

                                1700  Žbince – priprava na 1. sv. prijímanie                                                                                                        

                   

Štvrtok        20.1.  Sv. Fabián, pápež a mučeník,  sv. Šebastián, mučeník, ľ.sp. 

                                 1630 Hatalov  - Poklona pred  vystavenou Najsv.   Sv. Oltárnou  

                              1730  Hatalov  / Za Bp., zdr. pre bezdomovcov, tyrané ženy, siroty/                                 

                                                                            

Piatok          21.1.  Sv. Agnesa, panna a mučenica, sp.          

                                 1500 Vrbnica - Poklona pred  vystavenou Najsv.   Sv. Oltárnou  

                                1600  Vrbnica  / Na úmysel ordinára /                      

                                 1700   Žbince -  - súkr. poklona Najsv.   Sv. Oltárnej,                               

                               1730   Žbince  /+ Ján Tkáč /   

                              

Sobota         22.1.  Sv. Vincent, diakon a mučeník, ľ.sp.                                               

                                  800  Hatalov/  + Alexander, Ján , Mária Tačar  /

                                 1730  Žbince   / Na úmysel ordinára /

                                  1730  Žbince – príprava ku Sviatosti Birmovania

 

Nedeľa         23.1.  3.   NEDEĽA CEZ ROK  ( NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA)

                                 800   Hatalov / za farníkov /

                                   915   Vrbnica / Bp. a zdr pre rod. Čurmovú a Laporčakovú /

                               1030    Žbince  / + Ján, Barbora Breda /

                                  

 

 

Od 18.1. do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.