Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

     Program na 5. veľkonočný týždeň.

 

                    

                             

 

Pondelok     20.5. Sv. Bernardín Sienský, kň., ľ.sp.

                                 1700   Hatalov – modlitba ružencov

                                1800         Hatalov  / Za farníkov /

                                 1900 Žbince / + Jozef Kocúr /

                                      

Utorok         21.5.   Sv. Krištof  Magallanes, kňaz a spol., mučeníci, ľ.sp.

                                 800 Vrbnica / + Michal Gerbery/                               

                             

Streda          22.5.  Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka, ľ.sp.

                                   1600 Žbince-  poklona  Najsvätejšej Sv. Oltárnej, sp                         

                                 1700 Žbince  / + Ján Balog/

                                  Po sv. omši  stretnutie s prvoprijímajúcimi v kostole

 

                    

Štvrtok         23.5. Féria                                              

                                  1800     Hatalov  / + Michal, Anna, Michal, Zuzana Medvec/ 

                                  1845  Hatalov – Eucharistická poklona, modlitby za uzdravenie a oslobodenie                      

 

Piatok            24.5.          Féria                           

                                         1600   Vrbnica - poklona  Najsvätejšej Sv. Oltárnej, sp.

                                    1700  Vrbnica  / + Mária Parchovianska /

                                   1800   Žbince / + Peter, Ján , Mária , Michal/

                                                             

 

Sobota           25.5.         Sv. Béda Ctihod., kň a uč. C., Sv. Gregor VII., pápež, ľ.sp.

                                    800  Hatalov / + Iveta, Jozef Pavlo/   

                                    930  Žbince – spoveď prvoprijímajúcich  a rodín                                                                             1800  Vrbnica  / Bp. a zdr. pre Anny/             

 

 

Nedeľa            26.5.   ŠIESTA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA, 1. Sv. prijímanie

                                   800          Hatalov /  +Ján , Veronika Pollák  /

                                 10 00   Žbince  / Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny/

 

  

 

 

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Miroslav Hudák a Lenka Ďurechová-2x