Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na 17.  týždeň cez rok.

                    

 

 

Pondelok     29.7. Sv. Marta, sp.   

                                 1700  Žbince  / + Anna Gajdošová /                      

                                 1730   Modlitba sv. ruženca,  Sviatosť zmierenia pred 1. piatkom

                                1830 Hatalov  /+ Marta Hlavatá/

                    

                    

Utorok         30.7.    Bl. Zdenka Schelingová, panna a mučenica, ľ.sp.                                                            

                                 1730  Vrbnica- Adorácia, Sviatosť zmierenia pred 1. piatkom    

                                1830 Vrbnica  / Bp. a zdr. pre Serenu/

                             

                             

Streda          31.8. Sv. Ignác z Loyoly, kňaz, sp.                         

                                  1730  Žbince – Adorácia, Sviatosť zmierenia pred 1. piatkom

                                  1830  Žbince  /Bp. a zdr. pre rod. Gaffovú / 

                                       

 

Štvrtok        1.8.      Sv. Alfonz Mária de Liguori, sp. 

                                 1630   Vrbnica / Za farníkov /                           

                                  1730  Hatalov - Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, spoveď

                                  1830  Hatalov / + Michal, Alžbeta Maščenik / 

                    

                             

Piatok        2.8.    Sv. Euzébius Vercellský , biskup, ľ.sp.,  porciunk. odpustky , 1.piatok v mesiaci

                                         845 spovedanie chorých pred 1.piatkom                                                   

                                800  Hatalov /+ Ján, Anna Vargová/

                                1500  Žbince, bohoslužba slova

 

                    

Sobota        3.8.   Féria  , 1. sobota v mesiaci                                                                                       

                                                                         

                                                 

Nedeľa       4.8.      18. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“                       

                              800   Hatalov / + Anna, Andrej, Andrej Parchoviansky /

                              915   Vrbnica /  Na úmysel /

                             1030   Žbince  / Bp. a zdr. pre Ladislava a Máriu, živ. jub. /