Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na 5.  pôstny týždeň

 

Pondelok        27.3. Féria,

                                 1600  Žbince   / + Alžbeta Hudáková /

                                 1700 Hatalov – poklona  Najsv.  Sv. Oltárnej, spoveď

                               1800  Hatalov  / + Mária, Alojz Štor /

                                

Utorok            28.3. Féria,  

                                  700 Vrbnica – poklona Najsv.  Sv. Oltárnej, spoveď

                                  800 Vrbnica  / + Blažej  Novotný /

                                 1730  Hatalov, grl.

 

Streda            29.3.  Féria,                                 

                                1600  Žbince – poklona Najsv.  Sv. Oltárnej, spoveď

                               1700  Žbince  /  Bp. a zdr. pre Denisu Ujlakyovu/

                                                                

Štvrtok          30.3.  Féria,

                                 800  Žbince, grl.

                                1600 Vrbnica / + Júlia, Alžbeta, Juraj, Zuzana, Michal/

                                1630 Vrbnica-  spoveď pred Veľkou nocou                          

                                 1630 Hatalov- Modlitba ruženca radostný a bolestný

                                1730 Hatalov / + Michal Leško/

                                1815 Hatalov -  spoveď pred Veľkou nocou

                             

Piatok            31.3.  Féria, Spovedanie  chorých pred V. nocou

                                    1530 Vrbnica- modlitba  krížovej cesty                           

                               1600 Vrbnica, bohoslužba slova

                               1630 Hatalov-  modlitba  krížovej cesty

                               1700   Hatalov/ + Juraj, Mária, Ján Melník/

                                     1730  Žbince – modlitba   krížovej  cesta

                               1800 Žbince / +Eva Sabolová/

                                1830 Žbince – spoveď pred Veľkou nocou

                        

Sobota         1.4. Féria   

                             700   Hatalov-  celofarské večeradlo                                 

                             750  Hatalov /Za víťazstvo Nepoš. Srdca P. Márie, ruž. bratstvá/

                             830  Spovedanie - Zepl. Kopčany, Dúbravka, Sliepkovce ,  Budkovce                                                              

Nedeľa           2.4.  PALMOVÁ ( KVETNÁ)  NEDEĽA,  

                                800  Vrbnica  / Za farníkov /

                               930  Hatalov /+ Veronika, Ján Pollák /       

                              1100  Žbince /  Bp. a zdr. pre rod. Miroslava Maruňáka /

                               1500 Žbince, Hatalov, Vrbnica – modlitba Krížovej cesty

 

 

 

Nastavenia cookies