Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na 11. týždeň cez rok

               

Pondelok  17.6.   Féria

                                   700  Žbince / + Ján, Anna Paľovčík /

                                   1730   Hatalov - modlitba ruženca radostný, svetla

                                  1830   Hatalov  /+ Alena /

                                

Utorok       18.6. Féria 

                                   700  Vrbnica - Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej                            

                                   800  Vrbnica / + Mária Parchovianska/                                                                                   

                  

Streda        19.6.     Sv. Romuald, opát, ľ.sp.                                                                 

                                   1830  Hatalov/ Bp. a zdr. pre Oľgu Baranovú a rodinu/

                                   1915   Hatalov – Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej, modlitby za uzdravenie  

 

 

Štvrtok        20.6.          NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVE TELO A KRV,  prikázaný sviatok

                               1530  Vrbnica  / + Ján Tačar/, po omši  Euchar. Proc. k oltárikom

                               1715  Hatalov / Za farníkov/,   Euchar. proc. k oltárikom,

                              1900   Žbince  /Bp. a zdr. pre Jana Ivana / Euchar. proc. k oltárikom,

                                                                                                                                                

 

Piatok          21.6.           Sv.  Alojz  Gonzága, rehoľník,  sp.     

                                    1730  Žbince - Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

                                   1830  Žbince  /Bp. a zdr. pre Annu Medvecovú č.15/

                                                                                             

 

Sobota       22.6.     Sv. Pavlín z Noly,  ľ.sp. 

                               700  Hatalov  / + Mária, Anna Harčarik/

                                                            

          

Nedeľa       23.6.   12.  NEDEĽA CEZ ROK

                                800   Hatalov / Bp. a zdr. pre Jolanu /

                                 900    Vrbnica  / Za farníkov/

                               1030    Žbince  / Na úmysel /

 

 

 

 Na 12. nedeľu je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.  Vopred Pán Boh zaplať za Vaše dary.