Vďakyvzdanie za úrodu 2014

 Vo farskom kostole sv. Anny sa uskutočnilo vďakyvzdanie za úrodu 2014.

Fotografie poskytol Ing. Vladimír Jalčovík.