Vďakyzdanie za úrodu 2015

Vďakyzdanie za úrodu vo farskom kostole sv. Anny bolo v nedeľu 20.9.2015.