Voľby do NR SR 2012

Voľby do NR SR 2012 v okrsku Žbince sa uskutočňili 10.marca 2012 v čase
od 7:00 hod. do 22:00 hod. Volebná miestnosť sa nachádzala v sále kultúrneho domu Žbince 114.

Volebná účasť v našej obci bola 48,70 %.

Odpis zápisnice o priebehu a výsleku hlasovania vo volebnom okrsku sa nachádza v prílohe na stiahnutie.

K stiahnutiu