Výberové konanie na pozíciu terénny sociálny pracovník

Obec Žbince vyhlasuje výberové konanie na pozíciu terénny sociálny pracovník. Podmienky výberového konania sa nachádzajú v priloženom súbore

K stiahnutiu