Vysvätenie nového obrazu

Svätenie obrazuSvätenie obrazuSvätenie obrazuSvätenie obrazuSvätenie obrazu

 V piatok 1. novembra 2019 po dušičkovej pobožnosti na miestnom cintoríne správca farnosti vysvätil obraz, ktorý zhotovil Július Tkáč. Obraz bude umiestnený na čelnej stene v Dome smútku v našej obci. 

Nastavenia cookies