VZN obce Žbince č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 V prílohe na staiahnutie sa nachádza Všeobecne záväzné nariadenie obce Žbince

o miestnom poplatku za komunálene odpady a drobné stavebné odpady

s účinnosťou od 1.1.2023

K stiahnutiu

Nastavenia cookies