Zverejnenie elektronickej adresy - voľby do NR SR 2016

 Obec Žbince oznamuje, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie v obci Žbince pre voľby do NR SR 2016

je potrebné použiť elektronickú adresu : starosta@zbince.sk