Zmluva č. KaHR - 22VS - 0801/0046/71

Typ: Dodávateľská
Číslo: KaHR - 22VS - 0801/0046/71    
Predmet : Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
Partner: Slovenská inovačná a energetická agentúra
IČO: 00002801
Adresa: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Dátum zverejnenia: 5.5.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 5.5.2011 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, Veľkosť: 6.74 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies