10. ročník Memoriálu Michala Gaffa 2009

10. ročník Memoriálu Michala Gaffa  v požiarnom útoku mužov sa uskutočnil v nedeľu 28. júna 2009 o 13:30 hod na miestnom futbalovom ihrisku. Naše mužstvá statočne zabojovali a obsadili prvé a tretie miesto v celkovom poradí.

Celkové poradie a dosiahnuté časy v požiarnom útoku :

Družstvo                                Dosiahnutý čas v sekundách

1. Žbince A                                             20,3 s
2. Trnava pri Laborci                               21,4
3. Žbince B                                             21,7 s
4. Veľké Revištia                                    24,1 s
5. Trhovište                                            39,47 s
6. Sliepkovce                                          42,9 s
Nastavenia cookies