Deň detí

Deň detí v našej materskej škole začal v doobednajších hodinách.
Detičky šantili pri modernej i ľudovej hudbe. Za tanečné výkony
boli odmenené sladkosťami , chlebíčkami a chutným obedom.
Samozrejme nesmel chýbať zákusok. Deťom sa program páčil, čo
bolo vidieť na ich rozžiarených očkách.
Nastavenia cookies