Deň úcty k starším 2018

Deň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k staršímDeň úcty k starším

 V nedeľu 14. októbra 2018 sa v kultúrnom dome uskutočni Deň  úcty k starším. Po príhovore starostu obce  vystúpila hudobno zábavná skupina Štramáci z Jasenova. Nechýbalo tradičné občerstvenie.