Divadelné predstavenie _ Robinson Fero Crusoe

Divadelné predstavenie - Robinson Fero Crusoe
Spektakulárna divadelná spoločnosť z Rimavskej Soboty vystúpila 24. marca 2009 so svojim predstavením - Robinson Fero Crusoe v sále kultúrneho domu v Žbinciach.Obecenstvo tvorili žiaci našej Základnej školy s materskou školou, pre ktorých bolo predstavenie určené. Žiaci si odniesli pekný umelecký zážitok podaný hravou formou.
Nastavenia cookies