Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR v okrsku obce Žbince

I N F O R M Á C I A

 o čase a mieste konania voľby

   prezidenta Slovenskej republiky

 

 

Obec  Ž B I N C E

podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

 

 l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

 v sobotu 21. marca 2009  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

 

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať

v sobotu 4. apríla 2009  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

 

2. Miestom  konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1  je:

 miestnosť v budove Obecného úradu ,  Žbince 34  pre

voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich v obci Žbince

 

 

 

 

V Žbinciach

Dátum:  8. 2.2009                                                                                  Ján Jurko

                                                                                                              starosta obce

 

 

 

 


 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies