Referendum 2023

Informácie o podmienkach práva hlasovať v referende sa nachádzajú na nasledujúcom odkaze :  www.minv.sk/

 Obec Žbince v zmysle § 8, odst.1., zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje jeden volebný okrsok  pre celú obec.

 Volebná miestnosť na hlasovanie v referende bude v sále kultúrneho domu Žbince 114.

 E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Žbince : starosta@zbince.sk

E - mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou : starosta@zbince.sk

K stiahnutiu

Nastavenia cookies