Jubileum nášho rodáka MUDr. Pavla Vencela

Neľahké detstvo, túžba po vzdelaní, dobrodružná povaha, vojenský režim, snaha pomáhať raneným a bezbranným, viera v Boha, hlboké národné cítenie a nesporne aj literárne vlohy. Takto by sa dali charakterizovať vlastnosti človeka, ktorý sa dožíva nádherného jubilea a to 90 rokov. Reč je o našom rodákovi plukovníkovi vo výslužbe MUDr. Pavlovi Vencelovi, ktorý sa narodil 25.1.1933 v Žbinciach.

V mene všetkých obyvateľov obce Žbince sme jubilantovi zablahoželali a za šírenie dobrého mena obce na Slovensku a v zahraničí, udelili čestné občianstvo v podobe pamätnej plakety, ktorá mu bola v deň jubilea doručená.

Nastavenia cookies