Napojenie OcÚ Žbince na kanalizáciu

Napojenie OcÚ Žbince a Materskej školy Žbince sme zrealizovali 7. augusta 2012.
Zemné práce vykonal Matej Paľo. Napojením OcÚ sú pripojené na verejnú kanalizáciu všetky budovy v správe obce.

Súvisiace video

Napojenie OcÚ na kanalizáciu Prehrať Video
Napojenie OcÚ na kanalizáciu