Obnovenie školského vyučovania v ZŠ s MŠ Žbince

Obec Žbince ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Žbince  rozhodla o obnovení školského vyučovania a prevádzke školskej jedálne s účinnosťou od 1. júna 2020. Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania sa nachádza v prílohe.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies