Obvodová požiarna súťaž Vojany 2009

Obvodová požiarna súťaž dobrovoľných požiarnych zborov sa uskutočnila 14. júna 2009
v obci Vojany. Za účasti piatich požiarnych družstiev naše družstvo mužov dosiahlo najlepšie
časy na štafete - 85,38 s a v požiarnom útoku 24,85 s.
Celkové poradie v okrsku :
1. Kapušianske Klačany
2. RD Veľké Kapušany
3. Ptrukša
4. Vojany
Naše družstvo postúpilo na Okresnú súťaž dosiahnutým celkovým časom, pretože
nesúťažilo vo svojom okrsku.
Nastavenia cookies