Okresné dni vody 2009

Okresné dni vody 2009
Okresné dni vody pod záštitou prednostu Obvodného úradu životného prostredia v Michalovciach sa uskutočnili 23. apríla 2009 na Zemplínskej Šírave.
Účastníci okresných dní vody si dopoludnia vypočuli množstvo prednášok venovaných správe tokov na Zemplíne, ochrane životného prostredia, výstavbe a prevádzke a kontrole vodovodných sietí. Poobedňajší program pokračoval ukážkami zásahovej techniky.
Nastavenia cookies