Oplocovanie futbalového ihriska

Oplotenie_ihriska_2009
V mesiaci júni 2009 sme začali s prácami na oplocovaní miestneho ihriska. Oplotenie bolo demontované z dôvodu výrubu topoľov v jarných mesiacoch. Práce sme vykonávali za účasti členov výboru TJ Družstevník Žbince a aktivačných pracovníkov.


Nastavenia cookies