Oprava prekopávok miestnych komunikácií

Posledný septembrový týždeň začal dodávateľ kanalizácie opätovne opravovať
miestne komunikácie v našej obci po vykonaných prekopávkach počas výstavby.
Obec viackrát upozorňovala na skutočnosť, že predchádzajúce opravy neboli vykonané kvalitne.