Osvetlenie kostola sv. Anny v obci

Nočné zábery v Žbinciach
Koncom mesiaca marca 2009 sme dokončili osvetlenie kostola sv. Anny v našej obci.
Namontovaním úsporných svietidiel na báze technológie LED sme dosiahli pekné osvetlenie kostola s minimálnou spotrebou elektrickej energie.
Výsledok posúďte na našich záberoch....
Nastavenia cookies