Oznam o vyhlásení výberového konania

 Obec Žbince vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP ). Výberové konanie sa uskutoční 13.11.2019 o 9:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žbinciach. Ostatné informácie o výberovom konaní sa nachádzajú v prílohe.

K stiahnutiu