Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

 V prílohe sa nachádza oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením stavebníka VSD Košice

K stiahnutiu