Pokračovanie v zimnej vysprávke komunikácií

Vysprávka miestnej komunikácie

Vysprávka miestnej komunikácie


Zimná vysprávka miestnej komunikácie ku základnej škole v našej obci bola vykonaná štvrtok 29.12.2022. Práce zrealizovali pracovníci aktivačných prác a poslanec OcZ Martin Hudák. Oprava komunikácie je dočasná, počas zimných mesiacov sa oprava nedá realizovať tradičnou metódou.
Nastavenia cookies