Prerušenie distribúcie elektriny

 VSD Košice oznamuje, že dňa 12. júna 2018 v čase od 8:30 hod.do 14:00 bude v celej našej obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu údržby el. zariadení.

K stiahnutiu