Prerušenie distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje,že našej obci  - od č. d. č.d. 9 - 51, 51/1, 58 - 80, 95 - 111, 113 - 143, 195, 244 a parcela č. 262/1 v termíne 12. november 2019

od 08:40 h do 15:30 h bude prerušená distribúcia elektriny.Následne bude prerušená dodávka elektriny v obci

Žbince - od č.d. 147, 204 - 233, 235, 236, 237, 239 a parcela č. 1155/2, 1144/1,1150/6 a 1155/1 v termíne 13. november 2019 od 08:40 h do 15:30 h

Listy od VSD Košice sa nachádzajú v prílohe.

K stiahnutiu