Rozhodnutie o obnovení prezenčnej formy vzdelávania v ZŠ s MŠ Žbince

 Zriadovateľ ZŠ s MŠ v Žbinciach rozhodol o obnovení prezenčnej formy vzdelávania  v materskej škole a na 1.stupni základnej školy od 1.3.2021.

Rozhodnutie sa nachádza v prílohe.

K stiahnutiu