Rozšírenie kamerového systému v obci Žbince

Obci Žbince bola od Ministerstva vnútra SR poskytnutá dotácia na rozšírenie kamerového systému v obci Žbince  vo výške 5000,00 €. Spolufinancovanie obce bolo vo výške 5 399,56 €. Celkové  náklady predstavujú čiastku 10 399,56 €. V rámci rozšírenia kamerového systému boli osadené ďalšie 4 kamery, ktoré prispejú k prevencii kriminality v našej obci. 

 

                        

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

 

Nastavenia cookies