Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

 V prílohe sa nachádza tlačová správa k sčítaniu domov, bytov a obyvateľov v roku 2021.

K stiahnutiu