Stavanie mája 2018

 Obec Žbince v  spolupráci s členmi DHZ Žbince pripravila tradičnú akciu - stavanie mája v záhrade farského úradu. Po ozdobení  a postavení mája si deti mohli vyskúšať požiarny útok s vodou.