Terénne úpravy pri kultúrnom dome

Po stavebnej činnosti v roku 2022 - zatepľovaní, úprave kanalizácie a odvodu dažďovej vody z kultúrneho domu obec začala s úpravou terénu v zadnej časti kultúrneho domu. Terénnymi úpravami budú ukončené práce realizované v predchádzajúcich rokoch.
Nastavenia cookies