Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Žbince za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Žbince za rok 2019 je 13,51 %.

Výpočet úrovne vytriedenia sa nachádza v prílohe.

K stiahnutiu