Veterná smršť

Veterná smršť 2012

V sobotu 14. júla 2012 vo večerných hodinách sa cez našu obec prehnala veterná smršť sprevádzaná výdatným dažďom. Smršť poškodila niekoľko striech v obci
a povyvracala aj statné stromy pri kostole,  na miestnom cintoríne a v domácnostiach občanov. V pondelok pracovníci obecných služieb odstraňovali vyvrátené stromy na miestnom cintoríne.